• Přejít na obsah

  Polski Ład – 9 najważniejszych zmian

  12 października, 2021

  polski ład flaga

  Od 1 stycznia 2022 roku w życie ma wejść tzw. „Polski Ład”. Projekt ustawy, który trafił do Sejmu wprowadza szereg zmian dla podatników i przedsiębiorców. Ponieważ projekt ustawy został już przegłosowany w Sejmie i 4 października przekazano go Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu, rozpoczęliśmy prace nad analizą tego kilkusetstronicowego projektu. Będziemy od teraz sukcesywnie przekazywać informacje dotyczące najważniejszych zmian, które nie pozostaną bez wpływu na Państwa życie.

  1. Podwyżka składki zdrowotnej

  Pierwszą ważną zmianą i wzbudzającą najwięcej emocji  jest podwyżka składki zdrowotnej:- przedsiębiorcy rozliczający PIT na zasadach ogólnych zapłacą składkę w wysokości 9%,- przedsiębiorcy opodatkowani liniowym podatkiem PIT – 4,9%, – opodatkowani ryczałtem – zapłacą składkę która będzie uzależniona od dochodu, – opodatkowani kartą podatkową zapłacą 9% minimalnego wynagrodzenia. Zlikwidowana zostanie możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego, co oznacza wzrost podstawy wymiaru o 7,75% dla wszystkich opłacających składkę. Zmieniony zostanie również termin rozliczania składek zdrowotnych i społecznych. Będzie on ujednolicony i wydłużony do 20 dnia miesiąca

  2. Podniesienie kwoty wolnej od podatku

  Kolejną zmianą jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podwyższenie progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł. Zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku nie obejmują jednak przedsiębiorców opodatkowanych liniowa 19% stawką podatku. Obowiązywać zacznie nowa skala podatkowa, składająca się z dwóch progów: 17% do 120 tys. zł oraz 32% powyżej 120 tys. zł.

  3. Ulga dla klasy średniej

  Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie ulgi dla klasy średniej, dla osób których roczne przychodny mieszczą się miedzy 68 412 zł a 133 692 zł. Wysokość ulgi będzie liczona według wzoru wskazanego w przepisach i będzie uzależniona od zarobków.

  4. Samochody służbowe

  Zmiany dotyczyć będą również samochodów służbowych. Pod uwagę będzie brana moc silnika a nie jak do tej pory jego pojemność. Ryczałt za auta do 60 kW będzie wynosił 250 zł, natomiast powyżej 60kW – 400 zł.

  5. Wykup z leasingu

  Od stycznia 2022 roku przedsiębiorca który będzie chciał wykupić auto a następnie przenieść go do majątku prywatnego będzie musiał zapłacić podatek dochodowy i podatek VAT. Zmieni się jednak zasada naliczania podatku VAT od wykupionego auta. VAT nie będzie naliczany od ostatniej raty kredytowej tzw. raty wykupu (wynoszącej najczęściej 1%), lecz od realnej wartości pojazdu. Nowe przepisy wydłużają również okres, w którym sprzedaż auta jest obciążona podatkiem z 6 miesięcy do 5 lat.

  Chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów na temat „Polskiego Ładu”? Poniżej znajdziesz kilka przydatnych linków:

  6. „Ulga na powrót”

  Z „ulgi na powrót” będą mogły skorzystać osoby, które wcześniej przez co najmniej 3 lata nie posiadały w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych i postanowiły przenieść do Polski swoją rezydencję podatkową. Będzie to jednak możliwe wyłącznie, jeżeli spełnią określone warunki. Podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przez 4 następujące po sobie lata.

  7. Rezydencja podatkowa

  Zmiana będzie dotyczyć również rezydencji podatkowej. Polskim rezydentem będzie mogła zostać zagraniczna spółka, której bieżące sprawy będą prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły na terytorium Polski. Umożliwione zostanie posługiwanie się kopiami certyfikatów rezydencji o ile nie będą one budziły jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zgodności z oryginałem.

  8. Budynki i lokale mieszkalne a amortyzacja

  Zapowiadana zmiana uwzględnia wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych oraz zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych.

  9. Dodatkowy podatek dla wielkich korporacji

  Ustawa wprowadzi nowy podatek od przychodów wielkich korporacji. Wynosić on będzie 0,4 proc. przychodów firmy + 10% kosztów nadmiarowych. Ma objąć spółki kapitałowe i podatkowe grupy kapitałowe, które w zeznaniach rocznych wykazują stratę lub u których udziały dochodów w przychodach wynoszą 1% lub mniej.

  Polskich podatników w przyszłym roku czeka więc prawdziwa rewolucja. Powyżej wymieniono tylko kilka z licznych zmian, jakie mają zostać wprowadzone poprzez „Polski Ład”. Czasu na przygotowanie się do nich pozostało niewiele. Polecamy śledzić nasze social media, aby być na bieżąco z aktualnościami dotyczącymi „Polskiego Ładu”. Wszystkie analizy będą prowadzone pod okiem specjalistów.

  Autorka: Klaudia Gruchalska, Młodsza Księgowa

  Etykiety

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie interesuje nas: płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb