• Přejít na obsah

  Outsourcing kadr i płac

  Sercem każdej firmy są pracownicy. Dlatego też jednym z priorytetów wielu spółek jest satysfakcja pracowników. Jednym z czynników wpływających na ich zadowolenie jest wysyłanie płac terminowo. Z naszym zespołem będziesz mieć pewność, że płace zostaną naliczone w terminie i – co więcej – poprawnie. Mamy długoletnie doświadczenie w obsłudze outsourcingu kadr i płac, czego potwierdzeniem są zadowoleni, wieloletni klienci.

  Usługi kadrowe:

  • sporządzanie umów o pracę oraz dokumentów związanych z zakończeniem zatrudnienia;
  • rekrutacja pracowników;
  • pomoc w organizacji szkoleń BHP;
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

  Usługi płacowe:

  • kompletne przygotowywanie list płac, z uwzględnieniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – wszystko zgodnie z wymaganiami klienta;
  • przesyłanie pasków wynagrodzeń w „tajnych” kopertach – dbamy, aby każda została doręczona do rąk własnych;
  • przygotowywanie płatności i przelewów (do banków) dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
  • przygotowywanie wynagrodzeń do księgowania;
  • przelewy wynagrodzeń netto na konta pracowników;
  • konsultacje z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i emerytalnych;
  • kontakty z odpowiednimi instytucjami: ZUS, US, PIP itd.;
  • raporty dla zarządzających;
  • absolutna poufność i wysoki standard bezpieczeństwa w zakresie przechowywania danych osobowych;

  Profesjonalny dział kadr i płac to udogodnienie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Ciągłe zmiany w Prawie Pracy potrafią przyprawić o zawrót głowy, zarówno przy interpretacji i aplikacji. Klienci VGD korzystający z outsourcingu kadr i płac nie muszę się o te rzeczy martwić, my dbamy o wszystko!

  Pozostałe usługi:

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb