• Přejít na obsah

  Audyt

  Nasi specjaliści to biegli rewidenci, posiadający wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych firmach doradczych. Ich doświadczenie i wiedza w zakresie rachunkowości, podatków i rewizji finansowej buduje kapitał naszej firmy.

   

  Według nas kluczem do osiągnięcia sukcesu jest wysoka jakość świadczonych usług.
  Do każdego zagadnienia podchodzimy kompleksowo i z jak największą uwagą wsłuchujemy się w potrzeby Klienta.

   

  AUDYT

  • Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości;
  • Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej lub innymi standardami lokalnymi;
  • Badanie i przegląd pakietów konsolidacyjnych sporządzonych dla potrzeb konsolidacji udziałowców zgodnie z grupowymi zasadami rachunkowości.

  DORADZTWO TRANSAKCYJNE

  • Przegląd finansowy i podatkowy typu „due diligence”;
  • Doradztwo na potrzeby fuzji i przejęć oraz podziałów i połączeń spółek;
  • Wsparcie przy procesach nabywania oraz sprzedaży spółek;
  • Przygotowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych (biznesplany, modele i prognozy finansowe);
  • Weryfikacja procedur raportowania finansowego;
  • Wycena spółek i zorganizowanych części przedsiębiorstw;
  • Wycena marek i znaków towarowych.

  INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE

  • Badanie planów przekształcenia, połączenia i podziału;
  • Badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej;
  • Badanie dokonywane przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższeniu kapitału zakładowego;
  • Audyty projektów i programów unijnych w zakresie, w jakim są one zastrzeżone wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje biegłego rewidenta;
  • Inne usługi atestacyjne.

   

  Pozostałe usługi:

  Nasza wizja

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  VGD Group

  Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.