Audyt

Wspieramy Twoją strategię rozwoju

Nasi specjaliści to biegli rewidenci, posiadający wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych firmach doradczych. Ich doświadczenie i wiedza w zakresie rachunkowości, podatków i rewizji finansowej buduje kapitał naszej firmy. Do każdego zagadnienia podchodzimy kompleksowo i z jak największą uwagą wsłuchujemy się w potrzeby Klienta.Badanie sprawozdań finansowych:

  • Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości
  • Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej lub innymi standardami lokalnymi
  • Badanie i przegląd pakietów konsolidacyjnych sporządzonych dla potrzeb konsolidacji udziałowców zgodnie z grupowymi zasadami rachunkowości

Doradztwo transakcyjne:

  • Przegląd finansowy i podatkowy typu „due diligence”
  • Doradztwo na potrzeby fuzji i przejęć oraz podziałów i połączeń spółek
  • Wsparcie przy procesach nabywania oraz sprzedaży spółek
  • Przygotowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych (biznesplany, modele i prognozy finansowe)
  • Weryfikacja procedur raportowania finansowego
  • Wycena spółek i zorganizowanych części przedsiębiorstw
  • Wycena marek i znaków towarowych

Pozostałe usługi:

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2