• Přejít na obsah

  Audyt

  Nasi specjaliści to biegli rewidenci, posiadający wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych firmach doradczych. Ich doświadczenie i wiedza w zakresie rachunkowości, podatków i rewizji finansowej buduje kapitał naszej firmy.

   

  Według nas kluczem do osiągnięcia sukcesu jest wysoka jakość świadczonych usług.
  Do każdego zagadnienia podchodzimy kompleksowo i z jak największą uwagą wsłuchujemy się w potrzeby Klienta.

   

  AUDYT

  • Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości;
  • Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej lub innymi standardami lokalnymi;
  • Badanie i przegląd pakietów konsolidacyjnych sporządzonych dla potrzeb konsolidacji udziałowców zgodnie z grupowymi zasadami rachunkowości.

  DORADZTWO TRANSAKCYJNE

  • Przegląd finansowy i podatkowy typu „due diligence”;
  • Doradztwo na potrzeby fuzji i przejęć oraz podziałów i połączeń spółek;
  • Wsparcie przy procesach nabywania oraz sprzedaży spółek;
  • Przygotowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych (biznesplany, modele i prognozy finansowe);
  • Weryfikacja procedur raportowania finansowego;
  • Wycena spółek i zorganizowanych części przedsiębiorstw;
  • Wycena marek i znaków towarowych.

  INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE

  • Badanie planów przekształcenia, połączenia i podziału;
  • Badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej;
  • Badanie dokonywane przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższeniu kapitału zakładowego;
  • Audyty projektów i programów unijnych w zakresie, w jakim są one zastrzeżone wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje biegłego rewidenta;
  • Inne usługi atestacyjne.

   

  Pozostałe usługi:

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb