Jesteśmy Sygnatariuszem Karty Różnorodności!

17 listopada, 2020

„Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa.” – tak Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczyna opis Karty Różnorodności (Diversity Charter), której zostaliśmy sygnatariuszem 16.11.2020 roku. Rozpiera nas duma, bo lista „ambasadorów różnorodności” liczy niespełna 300 firm i organizacji. 300 to mniej niż 1% firm i organizacji działających aktywnie na polskim rynku. Jest to więc grono starannie wyselekcjonowane.

Dlaczego właściwie naszej spółce potrzebna jest Karta Różnorodności?

Chcemy dołożyć swoją cegiełkę do pięknej idei wsparcia różnorodności w miejscu w pracy. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Polityka różnorodności to coś, z czym identyfikujemy się od dawna, jednak dopiero teraz poznaliśmy inicjatywę Forum Odpowiedzialnego Biznesu i pragniemy wyjść z wartościami, które wyznajemy, poza mury naszego biura.

Czego dotyczy wspomniana różnorodność?

Nie interesuje nas: płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasa, narodowość, pochodzenie etniczne, religia, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, status rodzinny, styl życia, forma, zakres i podstawa zatrudnienia, pozostałe typy współpracy oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

Jak VGD manifestuje wsparcie różnorodności?

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Nie oceniamy człowieka przez pryzmat jego wieku, płci, niepełnosprawności, narodowości, religii itp. Oceniamy go na podstawie jego umiejętności, poświęcenia dla pracy oraz szacunku, jakim darzy innych. Zatrudniamy obcokrajowców oraz osoby niepełnosprawne.

W trakcie rekrutacji przywiązujemy dużą uwagę do umiejętności miękkich. Dajemy szansę nawet osobom bez doświadczenia. Pomagamy kobietom po przerwie w pracy „wrócić do gry”. Nie dyskryminujemy stażystów – każda praca musi zostać doceniona, dlatego sprzeciwiamy się darmowym stażom. Każde praktyki to realny wpływ na naszą firmę. Stażyści nie parzą kawy i nie spędzają 8 godzin na skanowaniu dokumentów. Przekazujemy im nie tylko naszą wiedzę, ale też dzielimy się doświadczeniem i wartościami, które pielęgnujemy.

Nasze biuro to Twój drugi dom

Jesteśmy odpowiedzialni. Mamy świadomość, że kształtujemy osobowość ludzi, których zatrudniamy. Dlatego mówimy „nie” mobbingowi! Pracownik jest naszą największą wartością. Jego emocje przekładają się na jakość świadczonych przez nas usług, dlatego do każdego podchodzimy indywidualnie i dbamy o jego komfort psychiczny.

Dajemy każdemu równe szanse na awans i dostęp do szkoleń. Inwestujemy w swoich pracowników, dofinansowując długoterminowe kursy i jednorazowe szkolenia. Nasi pracownicy wiedzą, że mogą na nas liczyć.

Staramy się stworzyć komfortowe warunki. Rozumiemy, że poza pracą każdy pracownik ma swoje prywatne życie. Dlatego też pracujemy według zasad zadaniowego czasu pracy. Poza tym w naszej firmie nie ma problemu z wzięciem dnia wolnego czy wyjścia w trakcie pracy, żeby odebrać z przedszkola chore dziecko. Co więcej, zachęcamy zabierać dzieci do pracy – zapewniamy im osobne pomieszczenia, dbając o ich komfort i bezpieczeństwo. Kobiety, które decydują się na urlop rodzicielski, nie mają najmniejszego problemu z powrotem na dawne stanowisko. Dzięki „work-life balance” nie traktujemy pracy jak przykrego obowiązku. Praca staje się przyjemną częścią naszego życia.

Wspieramy kobiety w biznesie

W naszej firmie pracują kobiety, które na własnej skórze u poprzednich pracodawców doznały dyskryminacji ze względu na ich płeć. Niektóre usłyszały, że ponieważ rodzą dzieci, nie mogą obejmować kierowniczych stanowisk. Nie zgadzamy się na takie traktowanie! Te doświadczenia stały się źródłem naszych działań na rzecz wsparcia kobiet z biznesie. Wspieramy na co dzień BBC Business Women Club. Jest to klub zrzeszający kobiety biznesu na wysokich stanowiskach, którego zadaniem jest rozwijanie umiejętności w komunikacji i zapewnienie im warsztatów kształtujących karierę.

Karta Różnorodności to też obowiązki

Jednak Karta Różnorodności to nie tylko mimowolne oświadczenia i dodanie banera na stronę. To też obowiązki. Stając się Sygnitariuszem zobowiązujemy się do systematycznego wprowadzania zapisów Karty w naszej firmie. Opracowujemy coraz dokładniejsze regulaminy wynagrodzeń, planujemy działania podnoszące świadomość różnorodności wśród pracowników. To też regularne raportowanie działań i statystyk. Karta Różnorodności to odpowiedzialne prowadzenie dialogu z pracownikami, ale też z zewnętrznymi firmami.

Autor: Martyna Gibzińska

Etykiety

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2