• Přejít na obsah

  IT finansowe dla firm

  W ramach współpracy możemy zaoferować usługi IT finansowego dla firm, w tym audyt IT oraz wsparcie IT w zakresie zarządzania projektami. Z nami język IT staję się zrozumiały.

   

  W naszej spółce korzystamy z analiz BI, tworząc raporty. Ponad to usprawniamy przepływ dokumentów korzystając z platform online. Tym samym w trosce o środowisko oszczędzamy papier, a w trosce o klienta – jego czas. Mamy ciągły kontakt z naszymi specjalistami IT, którzy sprawnie rozwiązują wszelkie problemy pojawiające się np. w momencie przekazywania baz danych. IT finansowe dla firm z VGD to gwarancja usprawnienia wewnętrznych procesów informacyjnych.

  Usługi IT finansowego

  • konfiguracja oprogramowania finansowo-kadrowego,
  • import/eksport danych pomiędzy programami finansowo-kadrowymi,
  • import/eksport danych do/z banku,
  • przygotowanie zaawansowanych (dynamicznych) raportów,
  • opracowanie/weryfikacja schematów plików elektronicznego przekazu danych do MF/US/ZUS
  • analizy Business Intelligence

  AUDYT IT

  Audyt IT zapewnia ciągłość działania i bezpieczeństwo danych. Nasze usługi obejmują:

  • wykaz zasobów;
  • mapa organizacyjna;
  • procedury bezpieczeństwa;
  • analiza ryzyka informatycznego;
  • procedury audytu (ISO, ITIL, COBIT);
  • analiza procesów biznesowych.

  Zarządzanie projektami

  Zarządzanie projektami to usługa, której celem jest wprowadzenie organizacji na wyższy poziom rozwoju biznesu w bezpieczny i kontrolowany sposób. Zakres tych usług obejmuje:

  • zarządzanie ryzykiem i zmianami;
  • rozwiązywanie krytycznych problemów w projektach;
  • tworzenie procedur zarządzania projektami;
  • zarządzanie dokumentacją projektową;
  • raportowanie postępów projektu;
  • koordynacja prac i harmonogramu projektu;
  • wsparcie metodologiczne w przygotowaniu i realizacji projektu;
  • wdrożenie zarządzania projektami.

  Pozostałe usługi:

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb