Přejít na obsah

Zmiany w umowach zlecenie!

Od 1 stycznia bieżącego roku została wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o świadczenie usług. Nowe przepisy zwiększają obowiązki dla pracodawców w postaci ewidencjonowania przepracowanego czasu pracy. Za niestosowanie się do przepisów, grożą sankcje.

Od 2017r. została wprowadzona minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł dla wszystkich zleceniobiorców i pracujących na podstawie umowy o świadczenie usług. Wynagrodzenie w umowach musi być tak określane, by minimalna stawka godzinowa za pracę nie była niższa, niż minimalna stawka wynikająca z ustawy. Zmiany odnoszą się zarówno do umów zawieranych od 1 stycznia 2017r. jak i tych trwających w tej dacie.

Jeśli stawka godzinowa jest niższa niż minimalna, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wyrównania. Zmiany zakładają również coroczną waloryzację stawki godzinowej. Zastosowanie niższego wynagrodzenia, grozi karą od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Ustawodawca wprowadził również obowiązek ewidencjonowania czasu pracy poprzez ustalenie w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania pracy na umowie zlecenie, a także obowiązkowe przechowywanie dokumentacji przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Powyższe regulacje nie dotyczą umów agencyjnych, umów dot. usług opiekuńczych itp.

Etykiety

Powrót do NEWSROOM

Nasza wizja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

VGD Group

Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.

Nexia International

VGD jest aktywnym członkiem prestiżowej grupy NEXIA. Dzięki temu możemy świadczyć nasze profesjonalne usługi na całym świecie.