Přejít na obsah

Zmiany terminów i zasad rozliczania podatków dochodowych od osób fizycznych w 2020 r. – Część I

W 2020 roku następują zmiany terminów i zasad rozliczania podatków dochodowych od osób fizycznych. Ten rok w wielu firmach zaczął się poważnymi problemami związanymi z wystawianiem informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wysokości potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, tj. PIT-11 za 2019 r. Jeszcze do połowy stycznia pracodawcy nie wiedzieli, w których pozycjach wykazać przychody, zaliczki na podatek i składki ZUS pracowników w wieku do 26 roku życia oraz zasiłków i zaliczek na podatek od tych zasiłków. Dopiero w dniu 15 stycznia br. Ministerstwo Finansów opublikowało instrukcję wypełniania tych formularzy a producenci oprogramowania mogli wprowadzić poprawki do swoich programów kadrowo-płacowych. Nie były to jednak jedyne zmiany, z którymi pracodawcy muszą się zmierzyć w 2020 r. 

Terminy złożenia zeznań rocznych PIT

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów, w 2020 r. zmieniają się terminy złożenia rocznych zeznań podatkowych dla wszystkich podatków dochodowych od osób fizycznych za 2019 r.

W 2019 r. podatnicy mogli złożyć deklaracje za 2018 r. w terminie od 1.01.2019 r. do 30.04.2019 r., przy czym termin na złożenie zeznania PIT-28, tj. deklaracji podatników rozliczających się metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, upłynął 31 stycznia 2019 r.

W tym roku czekają nas jednak pewne zmiany w tym zakresie. Każdy podatnik będzie mógł się rozliczyć z przychodów uzyskanych w 2019 r. dopiero od 15 lutego br. Termin ostateczny na złożenie zeznań podatkowych w przypadku większości deklaracji pozostał bez zmian – do 30 kwietnia 2020 r.

Jeśli podatnik złoży zeznanie roczne przed dniem 15 lutego, wówczas uznaje się je za złożone w dniu 15 lutego. Ma to istotne znaczenie dla terminu uzyskania zwrotu nadpłaty podatku. Od tego bowiem dnia będzie liczony termin 45 dni, czyli okresu, jaki urząd ma na dokonanie zwrotu tej nadpłaty. Termin ten dotyczy tylko deklaracji złożonych elektronicznie. Dla deklaracji złożonych w formie papierowej, termin na dokonanie zwrotu wynosi 3 miesiące i również liczony jest nie wcześniej niż od 15 lutego.

Jeśli chodzi natomiast o rozliczenie przychodów ewidencjonowanych – termin na złożenie zeznania upływa 2 marca br. Dodatkową zmianą jest również to, że w tym roku podatnicy nie mają obowiązku dołączania do rozliczenia rocznego PIT-28 załącznika PIT-28/A. Wszelkie informacje, które ograny podatkowe potrzebują w związku z rozliczeniem tego typu deklaracji uzyskają z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz samego PIT-28.

Część II:

Autor: Róża Śleszyńska

Etykiety , ,

Powrót do NEWSROOM

Nasza wizja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

VGD Group

Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.