• Přejít na obsah

  VAT REF – zwrot zagranicznego podatku VAT

  6 września, 2021

  30 września 2021 r., mija ostatni dzień, w którym przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwrot zagranicznego podatku VAT za 2020 rok. Tak zwany VAT-REF, bo to o nim mowa w artykule, pozwala na odzyskanie osobom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium kraju UE podatku od wartości dodanej z innego kraju Unii Europejskiej. Kto może ubiegać się zwrot zagranicznego podatku VAT? Jakie warunki trzeba spełnić, aby go uzyskać? I czym tak w zasadzie jest VAT-REF? Tego i innych rzeczy dowiedzą się Państwo po przeczytaniu poniższego artykułu. Zapraszam do lektury!


  Jaki jest cel VAT-REF?

  Przedsiębiorcy bardzo często dokonują zakupów za granicą. Nabywając określone towary bądź usługi, takie jak chociażby paliwo, zakwaterowanie czy żywność, podatnik nie ma prawa do odliczenia VATu w deklaracji składanej do polskiego Urzędu Skarbowego. Wtedy właśnie z pomocą przychodzi VAT-REF. Zgodnie z m.in. umową o unikaniu podwójnego opodatkowania  pozwala on na ubieganie się o zwrot podatku od  wartości dodanej. Dzięki niemu przedsiębiorcy mają prawo odzyskać podatek VAT zapłacony w innym kraju UE. Biorąc pod uwagę, że istnieją kraje, w których podatki sięgają aż 27% (jak Węgry), mechanizm ten jest bardzo korzystny.

  Kto może ubiegać się zwrot zagranicznego podatku VAT?

  Do złożenia wniosku VAT-REF uprawniony jest każdy przedsiębiorca dokonujący zakupu w granicach UE. Musi jednak spełnić ściśle okreslone warunki, to jest:

  • nie może posiadać siedziby/stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu, w którym dokonywano transakcji gospodarczych,
  • nie może posiadać miejsca pobytu/stałego miejsca zamieszkania w wyżej wymienionym kraju,
  • nie może świadczyć usług bądź dostarczać towarów (z wyjątkami), w kraju, z którego ubiega się o zwrot.
  • jest podatnikiem zgodnie z art.15 ustawy o VAT,
  • jego sprzedaż nie jest zwolniona z podatku na podstawie art.. 113 ustawy o VAT ani nie dokonuje wyłącznie czynności zwolnionych od podatku (z wyjątkami)

  Powyższe wymogi wynikają z art.3 dyrektywy Rady Europejskiej 2008/9/WE oraz art.89 ust. 1h stawy o VAT.

  Od jakich towarów/usług można uzyskać zwrot?

  Zwrot podatku VAT z innego kraju Unii Europejskiej jest możliwy w przypadku towarów takich jak m.in.:

  • paliwo,
  • wyżywienie,
  • wynajem środków transportu oraz inne usługi bądź towary związane z transportem, jak np. opłaty parkingowe albo kosztu naprawy,
  • koszty uczestnictwa w wystawach, targach, itp.
  • wydatki na różnego rodzaju usługi rozrywkowe, artykuły luksusowe i wydatki reprezentacyjne.

  Należy pamiętać, że trzeba posiadać dokument potwierdzający nabycie towaru czy też usługi. Może nim być np. faktura. Niektóre państwa członkowskie mogą zażądać takiego dokumentu.

  Jak złożyć wniosek VAT-REF?

  Wniosku o zwrot podatku VAT z innego państwa UE nie składamy bezpośrednio w tym państwie. Robimy to przez internet w Urzędzie Skarbowym odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, skąd zostanie on przesłany do organu podatkowego w  docelowym kraju. Jak wspomnieliśmy powyżej, ostateczny termin mija 30 września. Sam wniosek powinien dotyczyć okresu nie krótszego niż 3 miesiące (chyba, że dotyczy ostatnich trzech miesięcy roku podatkowego). W Polsce składamy go za pomocą systemu e-Deklaracje.


  Jeżeli składamy wniosek, który dotyczy okresu dłuższego niż 3 miesiące, ale krótszego niż rok podatkowy, kwota zwrotu podatku VAT nie może być niższa niż ekwiwalent 400 euro w polskiej walucie. W sytuacji, gdy wniosek dotyczy całego roku podatkowego, bądź okresu krótszego niż 3 ostatnie miesiące tego roku, wspomniana wcześniej kwota nie może być niższa niż 50 euro.


  Po otrzymania wniosku polski Urząd Skarbowy ma 15 dni kalendarzowych na przekazanie go do odpowiedniego kraju. Państwo docelowe ma z kolei 4 miesiące na akceptację lub odrzucenie podania, chyba, że wymagane są dodatkowe informacje. W tym przypadku państwo członkowskie ma 6 miesięcy na podjęcie decyzji, a jeśli zażąda kolejnych wyjaśnień, to ten czas wydłuża się aż do 8 miesięcy.

  Jak widać z powyższego artykułu, VAT-REF w całkiem prosty sposób umożliwia odzyskanie podatku od wartości dodanej zapłaconego w innym kraju. Jest to znaczne ułatwienie dla przedsiębiorców, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że całą procedurę można wykonać z domu, przy pomocy komputera i internetu.

  Autor: Patryk Orszulak

  Etykiety

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb

  Newsletter