• Přejít na obsah

  Urlop wypoczynkowy a zmiana pracy

  29 września, 2020

  Wymiar urlopu wypoczynkowego

  Urlop wypoczynkowy a zmiana pracy – to temat, który jest dość skomplikowany. Postaramy się jednak wytłumaczyć to najjaśniej, jak się da. Dlatego tytułem wstępu pragniemy przypomnieć iż, standardowo wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

  • 20 dni – dla pracowników zatrudnionych poniżej 10 lat,
  • 26 dni – dla pracowników zatrudnionych co najmniej 10 lat

  Przy czym do powyższego stażu zaliczamy nie tylko okres pracy, ale również okresy nauki oraz tzw. okresy zaliczalne do stażu pracy. W przypadku gdy pracownik pobiera naukę podczas trwającego zatrudnienia, do okresu stażu pracy wlicza się albo okres zatrudnienia, albo okres nauki, w zależności od tego, który z wymiarów jest bardziej korzystny dla pracownika. Należy pamiętać, iż do tzw. stażu urlopowego NIE ZALICZA się:

  • Okresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Okresu urlopu bezpłatnego,
  • Okresu wykonywania umów cywilnoprawnych (np. umów zleceń, umów o dzieło)

  Czym różni się pierwszy urlop od kolejnego?

  Urlop przyznany pracownikowi, który nabywa do niego prawo po raz pierwszy nalicza się z upływem każdego miesiąca. Zasada zaokrąglania urlopu w górę do pełnego dnia, nie jest uwzględniana. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku każdego kolejnego urlopu. Pracownik nabywa wtedy prawo do urlopu z góry na poczet zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.

  Jak poprawnie wyliczyć urlop podczas zmiany pracy?

  Istnieje kilka zasad, o których należy pamiętać przy wyliczeniu wymiaru kolejnego urlopu, podczas gdy zmiana pracodawcy następuje w trakcie roku:

  • Miesiąc kalendarzowy = 1/12 rocznego wymiaru urlopu,
  • Przepracowany niepełny miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca,
  • W przypadku gdy przejście do nowego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

  Dla zobrazowania powyższych zasad zamieszczamy przykłady.

  Przykład 1.

  Zmiana miejsca pracy w tym samym miesiącu

  Jan Nowak z 11 letnim stażem był zatrudniony u poprzedniego pracodawcy do 13 kwietnia 2020r. Wykorzystał w tym czasie przysługujący mu 9 dniowy urlop ( 4/12 x 26 dni = 8,66 ~~ 9 dni = 72 godziny). Następnie podjął pracę u nowego pracodawcy od 21 kwietnia 2020r. Praca ta wykonywana była na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Tak nabył prawo do 17 dni urlopu = 136 godzin. W związku z tym iż, poprzedni pracodawca miał obowiązek rozliczyć urlop za 4 miesiące (zasada zaokrąglenia do pełnego miesiąca przez dotychczasowego pracodawcę), aktualny pracodawca oblicza urlop jedynie za czas 8 miesięcy.

  Przykład 2.

  Przejście do nowego pracodawcy w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego

  Aleksandrze Kowalskiej zakończyła się umowa z dniem 12 marca 2020r. Nawiązanie stosunku pracy z nowym pracodawcą nastąpiło 19 maja 2020 roku. Nabyła wtedy prawo do urlopu za okres 8 miesięcy od maja do grudnia. Wynika to z faktu, że pracownik nie pracował wcześniej w miesiącu maju. Zastosowano tu zasadę zaokrąglenia do pełnego miesiąca. Tzn. że pracownik nabył prawo do urlopu za cały maj z góry, a nie tylko za jego część. Obowiązek zaokrąglenia do pełnego miesiąca w maju spoczywa więc na obecnym pracodawcy.

  W przypadku gdy pracownik rozpoczyna i kończy zatrudnienie w trakcie miesiąca stosujemy zasadę „podwójnego zaokrąglenia”. Należy zatem zaokrąglić zarówno miesiąc rozpoczęcia, jak i zakończenia pracy.

  Przykład 3.

  Wykorzystanie urlopu z nadwyżką u poprzedniego pracodawcy

  Anna Maj została zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 30 lipca 2020r. Poprzednie zatrudnienie miało miejsce do dnia 15 kwietnia bieżącego roku i trwało 16 lat. U poprzedniego pracodawcy pani Anna wykorzystała urlop w wymiarze 17 dni, w tym 3 dni urlopu zaległego z poprzedniego roku. Bieżący pracodawca udzieli zatem 12 dni urlopu, mimo iż proporcjonalny wymiar za okres od lipca do grudnia wynosi 13 dni. Wynika to z faktu, iż poprzedni pracodawca udzielił już 14 dni bieżącego urlopu. Tj. 17 dni – 3 dni urlopu zaległego = 14 dni. W związku z tym, aby nie przekroczyć puli rocznej wynoszącej 26 dni, aktualny pracodawca jest zobowiązany do udzielenia jedynie pozostałych 12 dni (26-14=12 dni).

  Urlop wypoczynkowy a zmiana pracy – podsumowanie

  Na podstawie powyższych przykładów zauważamy, że dla właściwego określenia wymiaru urlopowego ważne są 3 kwestie:

  1. Sprawdzić, kiedy zakończyło się ostatnie zatrudnienie.

  2. Określić, jaki jest staż pracy.

  3. Ustalić, ile urlopu zostało już wykorzystanego w bieżącym roku.

  Autor: Katarzyna Petryczko

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie interesuje nas: płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb