• Přejít na obsah

  Urlop wypoczynkowy a zmiana pracy

  Wymiar urlopu wypoczynkowego

  Urlop wypoczynkowy a zmiana pracy – to temat, który jest dość skomplikowany. Postaramy się jednak wytłumaczyć to najjaśniej, jak się da. Dlatego tytułem wstępu pragniemy przypomnieć iż, standardowo wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

  • 20 dni – dla pracowników zatrudnionych poniżej 10 lat,
  • 26 dni – dla pracowników zatrudnionych co najmniej 10 lat

  Przy czym do powyższego stażu zaliczamy nie tylko okres pracy, ale również okresy nauki oraz tzw. okresy zaliczalne do stażu pracy. W przypadku gdy pracownik pobiera naukę podczas trwającego zatrudnienia, do okresu stażu pracy wlicza się albo okres zatrudnienia, albo okres nauki, w zależności od tego, który z wymiarów jest bardziej korzystny dla pracownika. Należy pamiętać, iż do tzw. stażu urlopowego NIE ZALICZA się:

  • Okresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Okresu urlopu bezpłatnego,
  • Okresu wykonywania umów cywilnoprawnych (np. umów zleceń, umów o dzieło)

  Czym różni się pierwszy urlop od kolejnego?

  Urlop przyznany pracownikowi, który nabywa do niego prawo po raz pierwszy nalicza się z upływem każdego miesiąca. Zasada zaokrąglania urlopu w górę do pełnego dnia, nie jest uwzględniana. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku każdego kolejnego urlopu. Pracownik nabywa wtedy prawo do urlopu z góry na poczet zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.

  Jak poprawnie wyliczyć urlop podczas zmiany pracy?

  Istnieje kilka zasad, o których należy pamiętać przy wyliczeniu wymiaru kolejnego urlopu, podczas gdy zmiana pracodawcy następuje w trakcie roku:

  • Miesiąc kalendarzowy = 1/12 rocznego wymiaru urlopu,
  • Przepracowany niepełny miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca,
  • W przypadku gdy przejście do nowego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

  Dla zobrazowania powyższych zasad zamieszczamy przykłady.

  Przykład 1.

  Zmiana miejsca pracy w tym samym miesiącu

  Jan Nowak z 11 letnim stażem był zatrudniony u poprzedniego pracodawcy do 13 kwietnia 2020r. Wykorzystał w tym czasie przysługujący mu 9 dniowy urlop ( 4/12 x 26 dni = 8,66 ~~ 9 dni = 72 godziny). Następnie podjął pracę u nowego pracodawcy od 21 kwietnia 2020r. Praca ta wykonywana była na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Tak nabył prawo do 17 dni urlopu = 136 godzin. W związku z tym iż, poprzedni pracodawca miał obowiązek rozliczyć urlop za 4 miesiące (zasada zaokrąglenia do pełnego miesiąca przez dotychczasowego pracodawcę), aktualny pracodawca oblicza urlop jedynie za czas 8 miesięcy.

  Przykład 2.

  Przejście do nowego pracodawcy w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego

  Aleksandrze Kowalskiej zakończyła się umowa z dniem 12 marca 2020r. Nawiązanie stosunku pracy z nowym pracodawcą nastąpiło 19 maja 2020 roku. Nabyła wtedy prawo do urlopu za okres 8 miesięcy od maja do grudnia. Wynika to z faktu, że pracownik nie pracował wcześniej w miesiącu maju. Zastosowano tu zasadę zaokrąglenia do pełnego miesiąca. Tzn. że pracownik nabył prawo do urlopu za cały maj z góry, a nie tylko za jego część. Obowiązek zaokrąglenia do pełnego miesiąca w maju spoczywa więc na obecnym pracodawcy.

  W przypadku gdy pracownik rozpoczyna i kończy zatrudnienie w trakcie miesiąca stosujemy zasadę „podwójnego zaokrąglenia”. Należy zatem zaokrąglić zarówno miesiąc rozpoczęcia, jak i zakończenia pracy.

  Przykład 3.

  Wykorzystanie urlopu z nadwyżką u poprzedniego pracodawcy

  Anna Maj została zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 30 lipca 2020r. Poprzednie zatrudnienie miało miejsce do dnia 15 kwietnia bieżącego roku i trwało 16 lat. U poprzedniego pracodawcy pani Anna wykorzystała urlop w wymiarze 17 dni, w tym 3 dni urlopu zaległego z poprzedniego roku. Bieżący pracodawca udzieli zatem 12 dni urlopu, mimo iż proporcjonalny wymiar za okres od lipca do grudnia wynosi 13 dni. Wynika to z faktu, iż poprzedni pracodawca udzielił już 14 dni bieżącego urlopu. Tj. 17 dni – 3 dni urlopu zaległego = 14 dni. W związku z tym, aby nie przekroczyć puli rocznej wynoszącej 26 dni, aktualny pracodawca jest zobowiązany do udzielenia jedynie pozostałych 12 dni (26-14=12 dni).

  Urlop wypoczynkowy a zmiana pracy – podsumowanie

  Na podstawie powyższych przykładów zauważamy, że dla właściwego określenia wymiaru urlopowego ważne są 3 kwestie:

  1. Sprawdzić, kiedy zakończyło się ostatnie zatrudnienie.

  2. Określić, jaki jest staż pracy.

  3. Ustalić, ile urlopu zostało już wykorzystanego w bieżącym roku.

  Autor: Katarzyna Petryczko

  Powrót do NEWSROOM

  Nasza wizja

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  VGD Group

  Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.