• Přejít na obsah

  Uproszczenie zasad opodatkowania transakcji trójstronnych w UE

  duży kontenerowiec w porcie jest w trakcie załadunku a obok stoi ciężarówka co jest symbolem opodatkowania transakcji trójstronnej

  Od lipca 2020 roku, zostało wprowadzone uproszczenie zasad opodatkowania transakcji trójstronnych, które umożliwia pośrednikowi działalność bez potrzeby rejestracji VAT poza granicami swojego kraju. Dotyczy ono w szczególności łańcuchów trzech podmiotów z trzech różnych krajów.

  Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT) to rodzaj transakcji łańcuchowej, w której biorą trzy podmioty z trzech różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. W ramach takiej transakcji, kraj UE 2 stanowi pośrednika – kupując od podmiotu UE 1 i sprzedając podmiotowi UE 3 – zachodzą dwie wymiany, jednak transport odbywa się bezpośrednio od podmiotu UE 1 do UE 3.

  schemat prezentujący opodatkowanie transakcji trójstronnej

  Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych

  Od lipca 2020 roku, w transakcjach, gdzie wysyłka lub transport są organizowane w całości przez podmiot B – gdzie jest on pośrednikiem między podmiotami A i C – usunięty zostanie obowiązek rejestracji do VAT dla firmy pośredniczącej. Pierwszy podmiot wykazuje na rzecz drugiego podmiotu Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów (WDT), drugi wykazuje Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT) oraz WDT na rzecz podmiotu trzeciego, który to podmiot rejestruje u siebie transakcję WNT. W przypadku takiej transakcji, nie badamy w ogóle, kto jest faktycznym organizatorem transportu – może być on organizowany nawet przez podmiot C, jako że podmiot B w transakcjach WTT jest przede wszystkim pośrednikiem zakupu. W tym wypadku, obowiązek rozliczenia podatku VAT należy do ostatecznego nabywcy na podstawie prawa obowiązującego w kraju, do którego trafi dostawa.

  Warunki stosowania uproszczonych wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych

  Aby móc skorzystać z uproszczenia, należy spełnić cztery warunki, które są wskazane w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

  1. Nabycie towarów przed podmiot C musi odbyć się bezpośrednio po nabyciu ich przez podmiot B. Dowód tego stanowi użycie przez podmiot B tego samego numeru ID VAT w obu transakcjach – nabycia od podmiotu A i sprzedaży podmiotowi C.
  2. Podmiot B nie zarejestrował działalności gospodarczej w kraju C. Brak działalności podmiotu B w kraju, do którego ostatecznie dotrze transport (w kraju C), może być dowiedziony użyciem numeru ID VAT z kraju innego niż kraj C.
  3. Podmiot C (nabywca) używa numeru ID VAT z kraju, do którego dociera dostawa. Np. transport towaru przychodzi do polskiej firmy z polskim numerem VAT)
  4. Podmiot B wskazał podmiot C jako zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów, wg zasad transakcji uproszczonej. Pośrednik podaje nabywcy podstawę prawną, która informuje go o udziale w WTT. Następnie wskazuje adnotację, że transakcja będzie rozliczona przez odbiorcę towaru.

  Podsumowując, nowe zasady uproszczą działalność dla firm pośredniczących, umożliwiając im, np. rozszerzenie działalności o nowe obszary bez obowiązku rejestracji do VAT dla firmy pośredniczącej w każdym kraju. Dzięki temu, nie ma również potrzeby aplikowania o zwrot podatku VAT za wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne.

  Autor: Justyna Rembikowska

  Korekta i analiza SEO: Dawid Zawolski

  Etykiety , ,

  Powrót do NEWSROOM

  Nasza wizja

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  VGD Group

  Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.