• Přejít na obsah

  Ulga na prototyp i robotyzację

  23 sierpnia, 2022

  Polski Ład  wprowadził  kilka nowych ulg i preferencji podatkowych, których celem jest wsparcie rozwoju podatników w obszarze nowych technologii.   Wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych np. prototypów czy robotów przemysłowych jest niestety bardzo kosztowne. Dzięki nowym ulgom podatkowym  podatnicy otrzymują istotne wsparcie w zakresie rozwoju innowacji i robotyzacji.  

  Ulga na prototypy

  Ulga na prototyp dedykowana jest dla podatników ponoszących koszty produkcji próbnej oraz wprowadzających na rynek nowe produkty,. W ramach ulgi przedsiębiorcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowe 30% wydatków, ale nie więcej niż 10% dochodu w danym roku podatkowym.

  Ulga na prototyp pozwala rozliczyć koszty związane wytworzeniem nowego produktu czy produkcji próbnej do maksymalnej wysokości 130%. Co istotne, ulga ta dotyczy tylko podmiotów prowadzących działalność w zakresie wytwarzania produktów, nie mogą z niej skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy zajmują się świadczeniem usług. 

  Które wydatki można odliczyć

  Aby ułatwić podatnikom stosowanie ulgi, przepisy ustawy o PIT i CIT zawierają dokładny wykaz wydatków które mogą zostać rozliczone w ramach tej ulgi.

  Wydatki zaliczane do kosztów produkcji próbnej:

  1. koszty nabycia lub wytwarzania maszyn koniecznych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
  2. koszty poniesione na ulepszenie i dostosowanie środków trwałych do rozpoczęcia produkcji próbnej nowego produktu
  3. koszty nabycia materiałów i surowców poniesione w celu produkcji próbnej nowego produktu.

  Wydatki związane z wprowadzeniem nowego produktu na rynek obejmują m.in.

  1. koszty poniesione na przygotowanie niezbędnych dokumentów do uzyskania certyfikatu oraz homologacji,
  2. koszty uzyskania zezwoleń, dotyczących nowego produktu, które umożliwią podatnikowi jego sprzedaż

  Podmioty, które zdecydują się skorzystać z ulgi na prototyp, rozliczą ją w rocznym zeznaniu podatkowym .. W przypadku, gdy podatnik poniesie stratę lub uzyska przychód w wysokości niższej niż kwota przysługującego mu odliczenia – będzie uprawniony do odliczenia całości lub w częściach pozostałych wydatków w zeznaniach podatkowych za kolejne 6 lat.

  Podstawa prawna art. 18ea ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 26ga ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Ulga na robotyzację

  • Może być narzędziem, które pomoże polskim firmom w zwiększaniu ich produktywności i konkurencyjności zarówno na rynku polskim i międzynarodowym.
  • Z nowej ulgi podatkowej może skorzystać każdy podatnik, niezależnie od wielkości czy profilu działania, która zakupi i zainstaluje np. robota przemysłowego.

  Jak działa ulga na robotyzację?

  W ramach ulgi na robotyzację podatnicy mają prawo do odliczenia dodatkowych 50% kosztów poniesionych na unowocześnienie produkcji związanej z wprowadzeniem robota przemysłowego. Odliczenie jest limitowane do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym. 

  Co istotne w ramach ulgi możliwe jest rozliczenie jedynie wydatków wskazanych wprost w ustawie. Są to:  

  1. koszt nabycia: nowych robotów przemysłowych, maszyn oraz urządzeń zbliżonych do robotów przemysłowych i funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn, urządzeń, które swoja funkcjonalnością są powiązane z robotami przemysłowymi przeznaczonymi do zapewnienia ergonomii i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do tych stanowisk, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym. Szczególnie dotyczy to sterowników, czujników i przekaźników, dających możliwości zdalnego zarządzania jak i diagnozowania oraz serwisowania robotów przemysłowych
  2. koszty nabywania wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do niezbędnych do prawidłowego działania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych powyżej;
  3. koszty usług szkoleniowych związanych z obsługą robotów przemysłowych oraz innych rzeczowych lub niematerialnych aktywów trwałych, o których mowa powyżej;
  4. opłaty ustalone w umowie najmu robotów przemysłowych i innych środków trwałych, wskazanych powyżej.

  W ramach ulgi można rozliczyć koszty poniesione w latach 2022 – 2026.

  Podstawa prawna: art. 38eb ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 52jb ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Etykiety , ,

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb

  Newsletter