darowizny

27

mar

cztery dłonie dotykają się razem na zielonym tle

Akcja CIT: darowizny

W trakcie przygotowywania rocznej kalkulacji CIT podatnicy zastanawiają się, czy mogą pomniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe o przekazane darowizny. Pod znakiem zapytania stają też koszty poniesione na różnego rodzaju wsparcie udzielone…

Czytaj więcej

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2