• Přejít na obsah

  SLIM VAT – korekty faktur będą prostsze!

  żółta miarka krawiecka na zielonym tle obrazująca nowy projekt ustawy SLIM VAT

  Ministerstwo Finansów wychodzi z odpowiedzią na zgłaszane przez przedsiębiorców oczekiwania i przedstawia projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy „Prawo bankowe”, tzw. projekt SLIM VAT. Jest to pakiet uproszczeń w sprawozdawczości VAT, będących efektem przeprowadzonego przez MF audytu przepisów, który miał na celu uwzględnienie działania małego i średniego biznesu.

  Elementy SLIM VAT

  • ułatwienia przy korektach faktur
   • korekty in minus – brak potwierdzeń
   • zmiany w korektach in plus
  • korzyści dla eksporterów
  • wspólne kursy walut
  • korzyści przy odliczeniu VAT
   • odliczenie VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
  • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, do 4 okresów, przy rozliczeniach miesięcznych
  • prezenty małej wartości – urealnienie kwot

  W dotychczasowych przepisach SLIM VAT ma zatem wprowadzić zmiany w czterech obszarach podatku.

  schemat prezentujący elementy składowe SLIM VAT
  Na SLIM VAT składa się 6 elementów: audyt przepisów, dialog z biznesem, uproszczenie VAT, kasy online, e-faktura oraz e-paragon.

  Prostsze fakturowanie korygujące

  Faktury korygujące in-minus

  Godne uwagi jest ułatwienie polegające na rezygnacji z wymogu uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez usługobiorcę lub nabywcę towarów.

  Pojawia się w ten sposób możliwość obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego w okresie wystawienia faktury korygującej. Jednak jest jeden warunek – podatnik musi posiadać dokumentację, z której wynika, iż uzgodnił on z usługobiorcą lub nabywcą towaru warunki objęte transakcją. Natomiast po stronie nabywcy, w tym samym okresie, powstaje obowiązek korekty podatku naliczonego. 

  Z pewnością ma to uprościć rozliczenia, ze względu na brak konieczności gromadzenia dokumentów oraz oczekiwania na dostarczenie faktury korygującej, a także brak obowiązku dokonywania korekt deklaracji.

  Faktury korygujące in-plus

  Jeśli chodzi o faktury korygujące in-plus to do tej pory nie było przepisu prawnego określającego ich rozliczenie, stąd podatnicy musieli opierać się na linii interpretacyjnej oraz orzecznictwie. Teraz ma się to zmienić poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów w ustawie o VAT. Podatnicy będą mieli zatem pewność co do sposobu rozliczenia dokonywanego na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (ze względu na przyczyny zaistniałe po dokonaniu sprzedaży).

  Więcej czasu dla eksporterów

  Zmianie ma ulec termin wywozu towarów. Aby zastosować stawkę 0% od zaliczki w eksporcie towarów będzie trzeba dokonać go w terminie do 6 miesięcy (wydłużenie z 2 miesięcy). Rozwiązanie to ma poprawić sytuację eksporterów, jak również pomóc przy problemach dostaw długoterminowych.

  Kursy walut już nie takie skomplikowane

  Nie rzadko dużo czasu zajmuje podatnikowi ustalenie odpowiednich kursów walut dla jednej transakcji. Do momentu wejścia w życie SLIM VAT. Od tego czasu podatnik będzie mógł zastosować do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla wyliczenia w podatku dochodowym. Oznacza to jeden wspólny kurs w VAT i PIT/CIT zamiast dwóch różnych!

  Finansowe korzyści SLIM VAT

  4 miesiące do odliczenia VAT

  Przy rozliczeniach miesięcznych zostanie wydłużone prawo do odliczenia VAT z trzech do czterech miesięcy. W takim wypadku podatnik będzie miał możliwość ujęcia faktury w przeciągu czterech miesięcy od daty wpływu faktury. Zmiana ta ma na celu wyeliminowanie niepotrzebnych korekt deklaracji VAT.

  Faktury za nabycie usług noclegowych w celu ich dalszej odsprzedaży a odliczenie VAT

  Nowe przepisy mają zlikwidować zakaz odliczenia VAT dla podatników nabywających usługi noclegowe na rzecz swojego klienta biznesowego. Niewątpliwie rozwiązanie to jest odpowiedzią rządu na potrzeby rynku.

  Prezenty o małej wartości do 20 zł bez zbędnych obowiązków formalnych

  Zmianie ma ulec także limit jednorazowych prezentów małej wartości z 10 zł na 20 zł. W rezultacie kwota została przybliżona do średniej w Unii Europejskiej.

  Podsumowując, nie znana jest jeszcze data wprowadzenia SLIM VAT, ponieważ jak dotąd jest to projekt przedstawiony przez Ministerstwo Finansów. Jednak biorąc pod uwagę postulaty padające na spotkaniach MF z przedsiębiorcami, od których wymagana jest coraz to większa szczegółowość dokumentowania transakcji, zmiany na pewno zostaną dokonane.

  Autor: Katarzyna Zawolska

  Etykiety , ,

  Powrót do NEWSROOM

  Nasza wizja

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  VGD Group

  Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.