• Přejít na obsah

  Rejestracja spółki i działalności gospodarczej w ZUS

  24 sierpnia, 2021

  Rejestracja spółki lub działalności gospodarczej w ZUS wydaje Ci się wyzwaniem? Faktycznie, z tym procesem wiąże się wiele tajemniczych skrótów: ZUS ZPA czy ZUS ZUA. Co one oznaczają? Co robić, gdy przypadek staje się bardziej skomplikowany i należy zgłosić do ZUS pracodawcę zagranicznego? Po przeczytaniu tego przewodnika będziesz znać podstawy związane z rejestracją spółki lub działalności gospodarczej do ZUS.

  Rejestracja spółki w ZUS

  Rejestrację spółki rozpoczynamy od zarejestrowania jej w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Aby to zrobić, należy złożyć wniosek do sądu rejestrowego, czego wynikiem będzie nadanie spółce numerów NIP i Regon. Od dnia 1 lipca 2021 r. nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej.

  Następnie w ciągu 7  dni do Urzędu Skarbowego składany jest druk NIP-8, za pomocą którego uzupełniane są dane takie jak: nazwa skrócona płatnika składek, data powstania obowiązku opłacania składek, rachunki bankowe, adres prowadzenia działalności.

  Dane z KRS i urzędu skarbowego automatycznie przekazywane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na ich podstawie ZUS sam przygotowuje dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek:

  • zgłoszenie płatnika składek ZUS ZPA,
  • informację o rachunkach bankowych ZUS ZBA,
  • informację o adresach prowadzenia działalności ZUS ZAA.

  Po zakończeniu procesu rejestracji i założeniu konta spółki, pracodawca w formie elektronicznej lub papierowej zgłasza do ubezpieczeń zatrudniane osoby w terminie 7 dni od nawiązania stosunku pracy. Istnieje też możliwość zgłoszenia do ubezpieczeń członków rodzin:

  • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  • ZUS ZZA – zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • ZUS ZCNA – zgłoszenie członków rodziny.

  Zgłoszenie Wspólników Spółki do ZUS

  Jeżeli zarejestrowana w KRS spółka posiada Wspólników, mają oni obowiązek zgłosić się jako płatnicy składek do ubezpieczeń. Termin na zgłoszenie to 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

  Dokumenty, które powinny zostać złożone przez Wspólników:

  • ZUS ZFA- zgłoszenie płatnika składek – jeśli wspólnik prowadzi również odrębną działalność gospodarczą, inną niż prowadzona w formie spółki

    zgłoszenie siebie do ubezpieczeń jako osoby ubezpieczonej:

  • ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

                  lub

  • ZUS ZZA zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego

  Obowiązek zgłaszania Wspólników do ubezpieczeń dotyczy spółek komandytowych, partnerskich, jawnych, oraz jednoosobowych spółek z o.o.

  Zgłoszenie wspólnika do ubezpieczeń odbywa się na takich samych zasadach jak rejestracja przedsiębiorcy. Należy jednak pamiętać, że wspólnicy nie mają możliwości korzystania z ulg w opłacaniu składek, tak jak osoby zarejestrowane w CEIDG.

  Potrzebujesz pomocy w rejestracji spółki? Nasi specjaliści zarejestrowali już ponad 300 spółek w ciągu 18 lat doświadczenia. Pozwól nam przeprowadzić Cię przez ten proces bez stresu. Kliknij w powyższy obrazek lub napisz maila: biuro@vgd.eu.

  Rejestracja działalności gospodarczej w ZUS

  Zakładając firmę należy złożyć w organie ewidencyjnym tj. w  gminie lub urzędzie miasta wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1.

  Z organu ewidencyjnego ZUS otrzymujemy dane:

  • numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej),
  • Numer Regon,
  • Wpis do ewidencji,
  • zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS.

  Na podstawie powyższych informacji ZUS przygotowuje poniższe dokumenty : 

  • ZUS ZFA – zgłoszenie jako płatnika składek
  • ZUS ZBA – informację o rachunkach bankowych jako płatnika składek
  • ZUS ZAA  – informację o adresach prowadzenia działalności.

  Następnie, po zarejestrowaniu działalności  gospodarczej w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia jej prowadzenia  należy zgłosić się obowiązkowo do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczeń społecznych, jeśli przedsiębiorca nie ma innego tytułu ubezpieczenia, a także członków swojej rodziny.  Można to zrobić składając poniższe druki wraz z wnioskiem CEIDG-1 w organie ewidencyjnym. Na tej podstawie ZUS zapisze wszystkie informacje na koncie osoby ubezpieczonej.

  Druki do zgłoszenia jako osoby ubezpieczonej:

  • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
  • ZUS ZZA – zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • ZUS ZCNA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

  Zgłoszenie następuje od dnia, w którym rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej.

  Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia osoby do pracy musi zgłosić je do ubezpieczeń na  formularzach:

  • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
  • ZUS ZZA – zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • ZUS ZCNA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny

  Jak nie płacić ZUS? Legalne sposoby

  Ulga na start

  Rozpoczynając działalność gospodarczą można skorzystać z tzw. Ulgi na start. Bez wątpienia konieczna jest wtedy Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale następuje zwolnienie z podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

  Aby skorzystać z Ulgi na Start należy spełnić następujące warunki:

  • działalność gospodarczą rozpoczynana jest po raz pierwszy albo ponowne jej rozpoczęcie następuje po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • działalność nie jest prowadzona dla byłego pracodawcy, na rzecz którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym były wykonywane czynności, które wchodzą w zakres bieżącej działalności.

  Dokumenty można dostarczyć do ZUS w formie:

  • elektronicznej:
   • w programie Płatnik – przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
   • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)
  • papierowej – bezpośrednio w placówce ZUS lub za pośrednictwem poczty albo kuriera.

  Działalność nierejestrowana

  Istnieje coś takiego jak działalność nierejestrowana. To dobry sposób na przetestowanie pomysłu na firmę. Warunki, które należy spełnić, aby uniknąć rejestracji to:

  • miesięczny przychód nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
  • nieprowadzenie działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy
  • działalność nie wymaga licencji, koncesji ani pozwolenia

  Zalety działalności nierejestrowanej to:

  • brak zgłoszenia w CEIDG
  • brak składek ZUS
  • brak zaliczek na podatek dochodowy

  Należy pamiętać, że okresu działalności nierejestrowanej nie uwzględnia się przy ustalaniu emerytury czy renty.

  Więcej wskazówek na to, jak legalnie uniknąć płacenia ZUS, znajdziesz w poradnik ZUS.

  Zgłoszenie do ZUS – Pracodawca Zagraniczny

  Pracodawca Zagraniczny, który jest płatnikiem składek ZUS

  Pracodawca zagraniczny mający obowiązek opłacania składek do polskiego systemu powinien:

  1. Uzyskać NIP – wniosek składany jest do naczelnika II Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, ul. Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa.
  2. Do ZUS złożyć wypełniony druk:
  • ZUS ZPA – osoba prawna lub jednostka organizacyjną, która nie ma osobowości prawnej,
  • ZUS ZFA – osoba fizyczna, która prowadzi działalność na własny rachunek.

  Pracownik, który pełni obowiązki płatnika składek

  Pracownik zatrudniony przez zagranicznego pracodawcę, który przejął obowiązki płatnika składek, zgłasza się do ZUS jako płatnik składek i powinien:

  1. Uzyskać identyfikator NIP – wniosek składany do naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z miejscem zamieszkania w Polsce.
  2. Wypełnić i złożyć  w ZUS poniższe formularze wraz z kopią umowy o przejęciu obowiązków płatnika z pracodawcą zagranicznym oraz kopią decyzji o nadaniu NIP
  • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

      lub

  • ZUS ZZA – zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,

     oraz

  • ZUS ZAA – podanie  adresu podmiotu zagranicznego, z którym została podpisana umowa o  przejęciu obowiązków płatnika zagranicznego.

  Potrzebujesz więcej informacji na temat rejestracji firmy w Polsce?

  Zajrzyj do postów z naszego cyklu #JakZałożyćBiznes z którego dowiesz się wszystkich potrzebnych informacji na temat:

  Autor: Joanna Czechowska

  Etykiety

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie interesuje nas: płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb