• Přejít na obsah

  Przesunięcie terminów dla sprawozdań finansowych – COVID-19

  dłoń trzymająca żółtą klepsydrę przebija niebieską ścianę

  Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdań finansowych

  Pandemia COVID-19 w Polsce spowodowała przesunięcie terminów dla sprawozdań finansowych. W związku z tym ustawowa data sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego dla większości przedsiębiorstw upłynęła 31 marca 2020 roku.


  W dniu 31 marca, na kilka minut przed końcem dnia, Minister Finansów wydał rozporządzenie[1] w sprawie przesunięcia terminów w zakresie:

  • sporządzenia
  • zatwierdzenia
  • udostępnienia
  • przekazania do właściwego rejestru.  

  Poza wspomnianymi datami, ze względu na pandemię przesunięto wiele innych terminów. Wszystkie można śledzić w tabeli zmiany terminów podatkowych i sprawozdawczych.

  [1] Rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020, poz. 570)

  Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych w czasie COVID-19

  Dla spółek, których rok obrotowy zakończył się po 29.09.2019 r. (ale nie później niż do 30.04.2020 r.) oraz jednocześnie termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań nie upłynął przed końcem marca 2020, rozporządzenie przesunęło terminy dla sprawozdań finansowych w zakresie sporządzenia oraz zatwierdzenia sprawozdań. Termin przesunięto o okres trzech miesięcy – dotyczy to wszystkich jednostek. Z wyjątkiem jednak jednostek ze sfery budżetowej oraz jednostek działających na rynku finansowym (tu okres przedłużenia o dwa miesiące).

  30 czerwca upłynął  również termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego dla podmiotów, których rok obrotowy pokrywał się z kalendarzowym. Ze względu na art. 53 Ustawy o rachunkowości (dalej UoR) ograny właścicielskie powinny obecnie pracować nad uchwałami zatwierdzającymi sprawozdania finansowe. Termin zatwierdzenia został przesunięty do dnia 30 września 2020 roku.

  Opinia biegłego w sprawie rocznego sprawozdania

  Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, ograny zatwierdzające, powinny podjąć uchwałę o rozliczeniu wyniku finansowego. Rozliczenie polega na podziale zysku lub pokryciu straty zaprezentowanej w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ważnym aspektem jest, aby w spółkach podlegających (na podstawie art. 64 ust.1  UoR) badaniu rocznego sprawozdania, przed podziałem zysku lub pokryciu strat biegły rewident musi wyrazić opinię. Opinia biegłego powinna być bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Reasumując, bez wyrażonej opinii przez biegłego podział lub pokrycie wyniku jest nieważne na mocy obowiązujących przepisów.

  Sprawdź, jak powinno przeprowadzić się rozliczenie wyniku finansowego spółek kapitałowych w czasach pandemii Covid-19.

  Autor: Agnieszka Siwa-Kogut

  Etykiety , ,

  Powrót do NEWSROOM

  Nasza wizja

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  VGD Group

  Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.