PPK dla zleceniobiorców

9 listopada, 2022

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to program dający możliwość oszczędzania na dodatkową emeryturę. W niektórych przypadkach do PPK pracownik zapisywany jest automatycznie. W przypadku umów, od których nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, do PPK przystąpić nie można. A jak to jest w przypadku zleceniobiorców, a więc umów zlecenie?

Dla kogo jest PPK?

PPK pozwala na wypłatę emerytury osobom zatrudnionym po ukończeniu 60. roku życia. Część osób jest zapisywanych automatyczne, a część może przystąpić do PPK na własny wniosek. Pracownicy są automatycznie zapisywani do programu, jeżeli ukończyli 18. i nie ukończyli jeszcze 55. roku życia oraz spełniają inne warunki zawarte w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (są to między innymi również staż pracy czy rodzaj umowy). Natomiast pracownicy do 70 roku życia mogą się zapisać wyłącznie na swój wniosek. Każda z tych osób może zrezygnować z uczestnictwa w dowolnym momencie.

Cel programu PPK

PPK ma na celu m.in. zwiększyć zabezpieczenie finansowe Polaków, pomóc rozwinąć gospodarkę, przedsiębiorstwa i zwiększyć ilość miejsc pracy, jak i również pomnożyć własne oszczędności emerytalne osób zatrudnionych.

Środki pozyskiwane są z trzech źródeł:

  • z pensji uczestnika (2% wynagrodzenia brutto – od podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe),
  • od Państwa (1-razowa składka powitalna ze budżetu państwa – 250 zł oraz dopłata roczna – 240 zł co rok).
  • od pracodawcy (1,5% wynagrodzenia brutto – od podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe).

PPK a zleceniobiorca

W Pracowniczych Planach Kapitałowych mogą wziąć udział osoby, które spełniają określone kryteria. W przypadku zleceniobiorcy może on partycypować w programie jeżeli spełnia definicję osoby zatrudnionej, opisanej w art. 2 ust. 1 pkt 18 d ustawy o PPK. Oznacza to, że musi m.in. obowiązkowo podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy zlecenia. Samo członkostwo w PPK w przypadku umowy zlecenia nie następuje jednak automatycznie. Zleceniodawca powinien zgłosić pracownika do programu po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia (czyli po upływie 90 dni zatrudnienia), nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął ten termin.

Więcej na temat PPK

Autorka: Aleksandra Skalij

Etykiety ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2