Přejít na obsah

Pomoc ZUS w związku z epidemią – odroczenie wpłat składek

Sytuacja związana z koronawirusem niepokoi nie tylko jeśli chodzi o kwestie zdrowotne. Przedsiębiorcy na całym świecie drżą w oczekiwaniu na to, jak daleko posunie się negatywny wpływ pandemii na gospodarkę.

Jak ratować firmę w czasie epidemii?

Jeżeli koronawirus ma wpływ również na Twoją działalność i sytuację finansową firmy, ZUS wychodzi z propozycją pomocy. Istnieje możliwość, aby:

  • odroczyć o 3 miesiące termin płatności składek za miesiące od lutego do kwietnia br.,

lub

  • zawiesić na 3 miesiące realizację umowy, która została zawarta z ZUS, jeśli termin zapłaty rat lub składek jest wyznaczony od marca do maja 2020 r. W ten sposób termin realizacji takiej umowy ulegnie przesunięciu o 3 miesiące.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy, wystarczy, że złożysz odpowiedni wniosek. Wniosek taki można złożyć na trzy sposoby:

  • platformę PUE,
  • w formie papierowej w skrzynce dostępnej w ZUS,
  • wysłać pocztą.

W obecnej sytuacji możliwe jest dostarczenie w pierwszej kolejności skanów wymaganych dokumentów na podstawie których ZUS wyda decyzję. Jednak w ciągu 14 dni od dnia zakończenia stanu emidemicznego, będziesz musiał dostarczyć oryginały tych dokumentów.

We wniosku należy opisać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy oraz co wpłynęło na brak możliwości opłacenia składek w terminie. Przy prowadzeniu pełnej księgowości do wniosku należy dołączyć bilans za 2018 lub 2019 r.

Dla kogo ZUS przewiduje wsparcie?

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ZUS prześle dokumenty (umowę i dokumenty związane z pomocą publiczną) za pomocą poczty lub na adres e-mail podany we wniosku. Podpisane przez Ciebie dokumenty musisz zwrócić do ZUS.

Z opisanych wyżej form pomocy nie będą mogli skorzystać Ci przedsiębiorcy, którzy w okresie 3 lat otrzymali pomoc publiczną de minimis powyżej 200 tys. euro.

Jeżeli po trzech miesiącach sytuacja Twojej firmy się nie poprawi istnieje możliwość renegocjacji zawartej z ZUS umowy.

Autor: Dorota Jankowska

Etykiety ,

Powrót do NEWSROOM

Nasza wizja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

Specjalizujemy się w:

- transporcie,
- przemyśle budowalnym,
- przemyśle spożywczym,
- IT,
- przemyśle logistycznym
- i innych

VGD Group

Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.