• Přejít na obsah

  Podróż służbowa czy oddelegowanie – różnice

  Często określenia „podróż służbowa” oraz „oddelegowanie” stosuje się zamiennie. Jest to jednak podejście błędne, ponieważ rozwiązania te funkcjonują w oparciu o różne podstawy prawne i zastosowanie każdego z nich rodzi odmienne skutki podatkowo-składkowe. W niniejszym artykule omówimy różnice między tymi dwoma pojęciami.

  Podróż służbowa

  Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy, w umowie należy podać miejsce wykonywania pracy.

  Zgodnie z art. 775 § 1. Kodeksu pracy, „pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.”

  Tak więc, zgodnie z powyższymi przepisami, z podróżą służbową mamy do czynienia w sytuacji, gdy spełnione są 3 warunki:

  1. Wyjazd odbywa się na polecenie pracodawcy.
  2. Wyjazd jest poza miejsce świadczenia lub poza miejsce, w którym znajduje się siedziba pracodawcy.
  3. Wyjazd ma na celu realizację zadania służbowego, a nie wykonywanie zwykłych obowiązków pracowniczych.

  Oddelegowanie

  Zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, „ ‚pracownik delegowany’ oznacza pracownika, który przez ograniczony okres wykonuje swoją pracę na terytorium innego Państwa Członkowskiego, niż państwa, w którym zwyczajowo pracuje.”

  Oddelegowanie oznacza porozumienie zawarte między pracodawcą a pracownikiem dotyczące zmiany warunków pracy. Na mocy porozumienia pracownik zgadza się na wyjazd na określony czas do pracy w innym państwie. Obowiązki pracownicze nie ulegają zmianie.

  Różnice między podróżą służbową a oddelegowaniem

  Jak widać z powyższej charakterystyki, właściwa ocena, czy świadczenie pracy ma charakter podróży służbowej, czy oddelegowania, ma bezpośredni wpływ nie tylko na ustalenie przysługujących pracownikowi świadczeń, ale także na ustalenie podstawy opodatkowania oraz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Dlatego też warto przyjrzeć się, w oparciu o jakie przesłanki wysyłani są pracownicy „w delegację”, żeby uniknąć sporządzania korekt deklaracji ZUS oraz PIT.

  Powyższy artykuł jest uzupełnieniem artykułu:

  Etykiety ,

  Powrót do NEWSROOM

  Nasza wizja

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  VGD Group

  Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.