• Přejít na obsah

  Podatek minimalny – jak go obliczyć?

  23 stycznia, 2023

  miniaturowy mężczyzna stoi przy biurku w urzędzie skarbowym i rozmawia z urzędnikiem na temat podatków

  Od 1 stycznia 2024r. ma zacząć obowiązywać podatek minimalny. To nowy podatek, który będzie miał. wpływ na kondycję finansową Twojej firmy. Jeśli więc udało Ci się ustalić, że będziesz podlegać przepisom dotyczącym podatku minimalnego, czas na obliczenia. Jak obliczyć podatek minimalny? Jak wyznaczyć podstawę opodatkowania? Ile wynosi stawka podatku minimalnego? Do kiedy należy go zapłacić?

  Nie wiesz, czy podatek minimalny CIT będzie dotyczyć również Ciebie? Przeczytaj artykuł:

  Podstawa opodatkowania

  W ramach nowelizacji przepisów, ustawodawca wprowadził drugą metodę kalkulacji podstawy opodatkowania. Co istotne, wybór metody będzie zależał tylko i wyłącznie od podatnika.

  Metoda 1

  Podstawą opodatkowania będzie kalkulowana jako suma następujących elementów: 

  • 1,5% wartości przychodów (innych niż pochodzących z zysków kapitałowych)
  • kwota zapłaconych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego przekraczających wartość 30% tzw. EBITDA
  • kwota zapłaconych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów z tytułu tzw. usług niematerialnych – przekraczających wartość 3 mln PLN plus 5% tzw. EBITDA.

  Metoda 2

  W ramach drugiej metody, określanej w ustawie o CIT jako „alternatywna”, podstawa opodatkowania będzie obliczana jako wartość 3% przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w danym roku podatkowym.

  Po ustaleniu podstawy opodatkowania, konieczna jest weryfikacja, czy istnieje możliwość  pomniejszenia obliczonej kwoty o wskazane w ustawie odliczenia. A są to:

  • darowizny, kwota ulgi B+R, a także wartość nowych ulg podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu
  • przychody z działalności w specjalnych strefach ekonomicznych
  • wartość przychodu z tytułu zbycia wierzytelności w ramach faktoringu

  Stawka podatku

  Jeśli już ustalimy finalną wartość podstawy opodatkowania, mnożymy ją przez stawkę podatkową – 10%. Obowiązuje ona dla wszystkich podatników, bez względu na to którą metodę ze wskazanych powyżej wybrali.  

  Zapłata podatku

  Podatek minimalny ma być płatny jednorazowo w terminie przewidzianym dla „klasycznego” CIT, czyli aktualnie będzie to 31 marca, za rok poprzedni. UWAGA! Podatnicy, którzy będą zobowiązani zapłacić podatek minimalny, nie są zwolnieni z rozliczeniem się z „klasycznego” CIT. Będą oni mogli jednak pomniejszyć podatek minimalny o wartość należnego podatku CIT za dany rok podatkowy. Dodatkowo, kwotę zapłaconego za dany podatku minimalnego, podatnicy będą mogli odliczyć w kolejnych latach od należnego podatku CIT. Odliczenie będzie przysługiwało w ramach rocznego zeznania podatkowego,  przez 3 kolejne lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, za który uiszczony został minimalny podatek dochodowy.

  Nadal nie masz pewności, czy podatek minimalny będzie dotyczył również Ciebie? Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści przeanalizują Twoją sytuację.

  Etykiety ,

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb