• Přejít na obsah

  Nowe limity podatkowe na 2024 r.

  6 listopada, 2023

  Początek października to czas, w którym wielu przedsiębiorców dowiaduje się, jak będzie wyglądała ich podatkowa przyszłość w kolejnym roku. Dlaczego? To czas ustalania progów podatkowych, wpływających na rozliczenia z urzędem skarbowym w przyszłym roku. O jakich limitach mowa? Jak je się ustala? Wyjaśniamy poniżej.

  Co jest podstawą ustalania limitów?

  Do obliczania limitów podatkowych na kolejny rok wykorzystuje się średni kurs euro NBP z pierwszego dnia roboczego października. W 2024 roku będzie do kurs dnia 2 października 2023 r., który w tym dniu wynosił 4,6091 zł.

  Co warte zaznaczenia, w ubiegłym roku średni kurs euro, jaki był przyjęty do ustalania tych limitów, wynosił 4,8272 zł. Oznacza to obniżenie progów podatkowych w 2024 roku.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  Aby skorzystać z opodatkowania według ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2024 roku, dochód w 2023 roku nie może przekroczyć 9 218 200 zł.

  Kurs euro z października wpływa na kwartalne opłacanie ryczałtu od przychodów. Limit to 921 820 zł dla 2023 roku. Rozliczenie ryczałtu będzie dostępne tylko dla tych podatników, których dochody w 2023 roku nie przekroczą 921 820 zł.

  WAŻNE! Powyższe nie dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej – ich powyższe limity nie obowiązują.

  Kwartalny VAT

  Ustawa o VAT przewiduje możliwość kwartalnego opłacania podatku. Prawo to zastrzeżone jest tylko dla podatników których obrót nie przekroczy ustawowego progu. Aby określić limit rozliczania VAT w 2024 roku, uwzględnia się obrót osiągnięty w 2023 roku, który nie może przekroczyć 9 218 000 zł.

  Pamiętajmy, że z kwartalnego opłacania podatku można skorzystać dopiero po 12 miesiącach od dnia rejestracji do VAT.

  9% stawka CIT

  Prawo do korzystania z 9% stawki CIT w 2024r. również uzależnione jest od średniego kursu euro z dnia 2 października 2023r.

  Aby korzystać z obniżonej stawki CIT, przychody brutto (z VAT) z poprzedniego roku nie mogą przekroczyć 2 mln euro. Przychody netto bez VAT nie mogą przekroczyć 2 mln euro w roku podatkowym.

  Z 9%j stawki CIT w 2024 roku skorzystają ci podatnicy, których przychód brutto w 2023 roku nie przekroczy 9 218 000 zł. Limit przychodów netto natomiast przeliczany jest po kursie z pierwszego dnia roboczego roku. Drugą wartość limitu na 2024 rok poznamy zatem 2 stycznia 2024.

  Pełna księgowość

  Osiągnięcie w 2023r. przychodu ponad kwotę 9 218 000 zł spowoduje także obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Przepis ten obowiązuje nie tylko wspólników spółek cywilnych, spółek jawnych czy partnerskich, ale także osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

  Etykiety , , , , ,

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb