Niedostępność KSeF

16 stycznia, 2024

Wdrażając przepisy dotyczące KSeF Ministerstwo Finansów przewidziało kilka sytuacji, kiedy przedsiębiorcy nie będą mieli możliwości przekazywania faktur za pośrednictwem KSeF. W danym artykule omówimy, co powoduje niedostępność KSeF oraz jakie są jej konsekwencje dla przedsiębiorców.

Jakie są dwa główne powody niedostępności KSeF?

Generalnie brak możliwości korzystania z KSeF można podzielić na dwie kategorie: awaria oraz niedostępność systemu. Rozróżnienie to jest o tyle istotne, że wiążą się z nim różne konsekwencje i obowiązki dla podatników. Poniżej omawiamy przypadek niedostępności systemu KSeF – czyli sytuacji, kiedy nie możemy korzystać z systemu, ale nie jest to spowodowane awarią.

Niedostępność KSeF może wynikać z prowadzenia prac konserwacyjnych przez Ministerstwo Finansów. Przyczyna może także leżeć po stronie podatnika (np. problem techniczny z systemami księgowo – operacyjnymi).

Jakie skutki braku dostępu do KSeF?

Najważniejszą konsekwencją niedostępności KSeF jest to, że w trakcie jej trwania mamy prawo do udostępniania faktur poza KSeF. Innymi słowy możemy taką fakturę wysłać do naszego kontrahenta w inny uzgodniony z nim sposób.

Zasady przesyłania faktur poza systemem KSeF

Jeśli zdecydujemy się na udostępnienie faktury poza KSeF musimy pamiętać o trzech rzeczach:

  • Faktura musi zawierać wszystkie elementy przewidziane dla faktury ustrukturyzowanej (czyli takiej, jaką przekazywalibyśmy za pośrednictwem KSeF)
  • Fakturę udostępnioną poza KSeF musimy przekazać do systemu w terminie 1 dnia roboczego, od momentu w którym przywrócono funkcjonalność KSeF. Zwracamy uwagę, że w przypadku awarii czas na przekazanie takiej faktury wynosi aż 7 dni roboczych od momentu jej zakończenia.
  • Faktura udostępniona poza KSeF musi zostać oznaczona kodem weryfikacyjnym (QR)

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku awarii KSeF, także w przypadku udostępniania kontrahentowi faktury w trakcie niedostępności KSeF, za datę wystawienia faktury będzie uważana data wskazana przez podatnika w takim dokumencie. 

Ile czasu na przekazanie faktury kontrahentom?

W przypadku, jeśli brak możliwości korzystania z KSeF będzie leżał po stronie podatnika, będzie dla niego jasne, w jakim czasie może przekazywać kontrahentom faktury poza KSeF. W sytuacji, gdy niedostępność systemu będzie wynikała z prac konserwacyjnych czy technicznych prowadzonych po stronie organów podatkowych, informacji o tym powinniśmy poszukiwać na stronie internatowej Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, informacje o planowanych pracach konserwacyjnych KSeF, mają być podawane do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby przedsiębiorcy mieli wcześniej możliwość przygotowania się do przekazywania faktur kontrahentom.

Więcej o KSeF?

Szukaj w innych postach z serii „Wszystko o KSeF”:

Etykiety ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2