• Přejít na obsah

  Zwrot VAT zapłaconego za granicą dla polskich firm

  Drodzy Klienci,

  Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że te polskie firmy, które zapłaciły podatek od wartości dodanej od zakupów towarów i usług w Unii Europejskiej w 2018 r., mogą ubiegać się o zwrot podatku do zagranicznego organu podatkowego do dnia 30 września 2019 r.

  Znaczna liczba podatników krajowych dokonuje zakupów w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i tym samym podlega podatkowi VAT obowiązującemu w danym kraju.

  Zwroty zagranicznego podatku VAT są dostępne tylko dla podatników, którzy są uprawnieni do zwrotu podatku VAT od poniesionych kosztów działalności. Zgodnie z dyrektywą Rady 2008/9/WE podatnicy w Unii Europejskiej mogą odzyskać podatek VAT zapłacony w innym państwie członkowskim UE, jeżeli spełniają odpowiednie wymogi prawne.

  Wnioski mogą być składane tylko przez firmę, która nie ma stałego zakładu ani oddziału w kraju zwrotu i która nie zapewnia towarów i usług w tym kraju w okresie zwrotu. Zasadniczo podatek VAT zapłacony od kosztów poniesionych w związku ze wszystkimi rodzajami działalności gospodarczej podlega zwrotowi. W kraju, w którym spółka ma swoją siedzibę, podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia poprzez regularne deklaracje podatkowe.

  Jeśli Państwa firma dokonała zakupów związanych z VAT w krajach UE, zorganizujemy zwrot tego podatku VAT za pośrednictwem spółek VGD.

   

  Regulacje prawne

  Zwroty zagranicznego podatku VAT zawsze podlegają przepisom kraju pochodzenia. Dobrym przykładem jest zwrot podatku VAT od paliwa: nie we wszystkich krajach można odzyskać 100% zapłaconego podatku VAT. Polskie przepisy przewidują możliwość odliczenia podatku VAT w 100% tylko w sytuacji, gdy dotyczy on zakupu paliw do samochodów ciężarowych lub osobowych przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej (patrz Polska Ustawa o Podatku od Towarów i Usług Art.86 a, Dz.U.2004 nr. 54 poz. 535 z pózn. zm.).

   

  Ostateczny termin

  Dla roku kalendarzowego, którego dotyczy refundacja (rok referencyjny), terminem rejestracji jest 30 września roku następnego. Wniosek o zwrot podatku VAT, VAT-REF należy złożyć przez portal e-dekalracje.gov.pl. Dokument musi być podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, gdyż w przeciwnym wypadku nie zostanie on przyjęty. Należy również podać numer telefonu i/lub adres e-mail, aby organ w razie wątpliwości mógł szybko skontaktować się z wnioskodawcą.

  Podatnik będący rezydentem nie musi kontaktować się z zagranicznym organem podatkowym w celu ubiegania się o zwrot podatku, ponieważ to organ podatkowy zwraca się o przekazanie roszczenia do organu podatkowego państwa członkowskiego zwrotu. Zasady refundacji obowiązujące w danym państwie członkowskim mogą się różnić, dlatego przed złożeniem wniosku należy się z nimi zapoznać dla każdego kraju z osobna.

   

  Kwota i czas rozpatrywania wniosku o zwrot pieniędzy

  Jeżeli wniosek o zwrot dotyczy okresu zwrotu krótszego niż jeden rok kalendarzowy, ale nie krótszego niż trzy miesiące kalendarzowe, minimalna kwota VAT nie może być mniejsza niż 400 EUR. Jeśli wniosek o zwrot dotyczy okresu zwrotu wynoszącego jeden rok kalendarzowy lub krócej niż trzy miesiące w roku kalendarzowym, kwota VAT nie może być mniejsza niż 50 EUR.

  Z przyjemnością doradzimy klientom, którzy składają wniosek samodzielnie i chcą skorzystać z naszej usługi tylko w przypadku niektórych problemów pojawiających się podczas procedury lub w ramach procesu prawnego. Oprócz procesu konsultacji VGD Polska zobowiązuje się do zakończenia procesu odzyskiwania zwrotu. W ramach współpracy: sprawdzamy faktury i dokumenty, które należy złożyć, wypełniamy formularz, przejmujemy elektroniczne zarządzanie formularzem, przejmujemy reprezentację spółki przed polskimi i zagranicznymi organami podatkowymi do czasu zakończenia procedury.

  Jako osoba kontaktowa będziemy Państwa informować o krokach podjętych przez oba organy podatkowe, a także o wszelkich opiniach otrzymanych w związku z wnioskiem (np. potwierdzenie odbioru, sprostowanie, decyzja). Będziemy również pomagać w ewentualnym procesie odwoławczym. Procedura trwa 4-8 miesięcy. W przypadku nieuzasadnionej zwłoki będą Państwo uprawnieni do odsetek, a my pomożemy Państwu w ich egzekwowaniu.

  Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości, chętnie udzielimy dalszych informacji. W związku z ustawowym terminem, prosimy o jak najszybszy kontakt z pracownikiem VGD, który jest aktualnie Państwa osobą kontaktową lub z naszym dyrektorem zarządzającym:

   

  Michaela Martinek

  Dyrektor Zarządzający

  michaela.martinek@vgd.eu

  Etykiety

  Powrót do NEWSROOM

  Nasza wizja

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  VGD Group

  Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.