• Přejít na obsah

  Podatek akcyzowy – zmiany w Polsce w 2019 roku

  Nowelizacja Ustawy o Podatku Akcyzowym – jakie zmiany dotkną podatnika w najbliższym czasie

  Akcyza jest podatkiem konsumpcyjnym dotyczącym towarów wymienionych w Ustawie o podatku akcyzowym, sprowadzanych do Polski na drodze WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru) bądź importu, który obok podatków PIT i VAT jest głównym źródłem dochodów budżetu Państwa. Jest on nakładany na towary o wysokiej akumulacji zysku, co oznacza, że koszt ich produkcji jest niewielki, podczas gdy przychody z ich sprzedaży są relatywnie wysokie, a zysk wygenerowany przy obrocie towarami akcyzowymi przejmuje w prostej drodze Skarb Państwa.

  Podatek akcyzowy pierwotnie kojarzony był z tzw. dobrami luksusowymi (perfumy, futra, broń myśliwska), jednak przez wszystkie lata swego obowiązywania jego charakter, na skutek harmonizacji z przepisami unijnymi, uległ istotnym zmianom. Obecnie do wyrobów objętych akcyzą w Polsce zalicza się m.in. alkohol, napoje alkoholowe oraz spirytusowe, produkty energetyczne, gaz ziemny, oleje mineralne, paliwa stałe, energię elektryczną, wyroby tytoniowe oraz sam tytoń, a także samochody. Katalog tych pozycji wyraźnie wskazuje na funkcje samego podatku – fiskalną (zapewnienie podstawowego źródła dochodów w budżecie) oraz związaną z polityką prozdrowotną państwa.

   

  Z czego wynikają stawki akcyzy dla poszczególnych grup towarów?

  Przepisy systemu podatkowego EU określają minimalne poziomy akcyzy. Wszystkie Państwa członkowskie mogą jednak w oparciu o własną politykę fiskalną dowolnie ustalić i stosować wyższe stawki podatku akcyzowego. Tego rodzaju rozwiązanie powoduje, że na obszarze Unii Europejskiej występuje znaczne zróżnicowanie wysokości obciążeń podatkowych dla poszczególnych kategorii wyrobów akcyzowych. Dla Państw takich, jak Polska, które nie przyjęły wspólnej waluty członkowskiej, generuje to obowiązek corocznego przeglądu opodatkowania wyrobów akcyzowych i ewentualnych korekt jej stawek związanych ze zmieniającym się kursem euro do waluty krajowej. Oczywiście Unia Europejska, mając na uwadze ułatwienia w dziedzinach handlu, dąży do wyrównania wysokości akcyzy na terenie całej wspólnoty.

  Stawki podatku akcyzowego wyrażone są w kwocie PLN na jednostkę wyrobu (paliwa, alkohol, energia elektryczna), w procencie maksymalnej ceny detalicznej (wyroby tytoniowe) oraz w procencie ceny wyrobu (perfumy). Przykładem może być akcyza na wino 158,00 zł za 1hl lub akcyza na samochody używane:

  Stawki akcyzy od samochodów osobowych:
  – 18,6% dla aut o pojemności silnika powyżej 2 tys. cm3
  – 3,1% dla pozostałych aut.

  Podstawą opodatkowania jest kwota, którą powinien zapłacić kupujący.

  W niektórych kraju Europy akcyza na produkty tytoniowe sięga 75% ceny końcowej.

   

  W roku 2019 czekają nas duże zmiany w podatku akcyzowym, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce.

  Likwidację nieprawidłowości w akcyzie miała na celu nowelizacja ustawy o VAT podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Chodziło o eliminację nieścisłości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi. Wprowadzono stawkę akcyzy w wysokości 1180 zł/1000 litrów dla preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, co oznacza, że wyniesie ona tyle samo, co dla olejów smarowych z pozycji 2710. Ministerstwo Finansów liczy, że dzięki temu uda się wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu olejów smarowych. Często są one klasyfikowane jako preparaty smarowe z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy.

  Ze względu na wzrost inflacji w roku 2019, przewidywana jest indeksacja stawek podatku akcyzowego o 3 proc. na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy*, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie.

  *Płyn do płukania ust bez akcyzy – bez względu na zastosowanie. 🙂

  Ministerstwo wskazuje, że od 1 lipca 2020 r. opodatkowany akcyzą będzie płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 31 grudnia 2018 roku wyroby nowatorskie opodatkowane były zerową stawką akcyzy. Od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem albo od stwierdzenia przez KE, że proponowane obniżenie stawki akcyzy na CNG i LNG nie stanowi pomocy publicznej ma zacząć obowiązywać zerowa akcyza na sprężony gaz ziemny (CNG) oraz skroplony gaz ziemny (LNG) przeznaczony do napędu pojazdów silnikowych. Przewiduje się, że nastąpi to niebawem, a prawdopodobnie już w 2019 roku.

  „W lipcu 2018 r. została podpisana ustawa dotycząca wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na CNG i LNG. Projekt ten wrócił po dość długim czasie z Komisji Europejskiej. Teraz będzie przyjęty ostatecznie przez rząd. Sądzę, że w najbliższym czasie będzie wdrożony, ponieważ Komisja Europejska nie zgłosiła zastrzeżeń do tego rozwiązania.” – cyt.: Marcin Szczudło – Wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny – 10 maja 2019 roku w czasie uroczystości związanych z rozpoczęciem dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) do MZA Warszawa.

  Do 12 stycznia 2021 r. będzie można dokumentować papierowym dokumentem dostawy handel, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, produktami wolnymi od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobami energetycznymi opodatkowanymi stawką 0% (wyrobami węglowymi, gazem LPG oraz paliwem lotniczym). Projekt, nad którym obecnie pracuje MF, wydłuży ten termin wejścia w zastosowanie e-DD (Dokument elektroniczny pozwalający na transport wyrobów akcyzowych, na które nie obowiązuje akcyza ze względu na ich przeznaczenie. Relokacja ich ma miejsce na terytorium kraju.) do 12 stycznia 2021 r. Na razie został on wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Będzie to kolejne odroczenie elektronicznej rewolucji w rozliczeniach akcyzowych.

   

  Czekają nas również znaczące zmiany w podatku od samochodów

  Najważniejsze zmiany mają dotyczyć opodatkowania samochodów osobowych. Rozwiązania, które znalazły się w projektach rozporządzeń, mają utrudnić proceder zaniżania wartości aut osobowych na potrzeby akcyzy. W tym celu MF zaproponowało, by w potwierdzeniu zapłaty daniny nabywca podawał datę produkcji pojazdu, jego stan techniczny oraz kwotę uiszczonego podatku. Jednocześnie Ministerstwo Finansów chce w ustawie o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.) rozszerzyć listę czynności opodatkowanych. Obecnie, zgodnie z art. 100 ustawy, podatek ten należy uiścić przy imporcie lub zakupie w innym kraju Unii Europejskiej samochodu niezarejestrowanego wcześniej w Polsce, lub przy jego „pierwszej sprzedaży” na terytorium kraju. Już dziś definicja sprzedaży jest bardzo szeroka; obejmuje np. wykorzystanie auta dla celów działalności gospodarczej (art. 100 ust. 5 ustawy). Teraz MF chce ją jeszcze bardziej poszerzyć, a to oznaczałoby, że jeszcze częściej podatnicy musieliby płacić akcyzę. Niezależnie od tego w prawie o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) mają zostać zmienione zasady rejestracji samochodów ciężarowych i specjalnych.

   

  Inne zmiany

  Przewiduje się, że MF zaproponuje opodatkowanie suszu tytoniowego, jeżeli dojdzie do wykrycia nielegalnej plantacji. Obecnie akcyzą są objęte jedynie sprzedaż suszu i jego wewnątrzwspólnotowe nabycie. Planowane są zwiększenia kontroli wykorzystania skażonego alkoholu, który pozostaje nieopodatkowany pod warunkiem wykorzystania wyłącznie do celów przemysłowych (nie do spożycia).

   

  Rejestry oraz zezwolenia

  Trudniej będzie uzyskać zezwolenie na „prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego”, a decyzje naczelnika urzędu skarbowego o cofnięciu takiego zezwolenia zyskają w określonych sytuacjach rygor natychmiastowej wykonalności.

   

  Zaostrzenie kar

  Zaostrzone mają być kary za przestępstwa akcyzowe. W tym celu MF zamierza zaproponować m.in. podwyższenie górnej granicy kary pozbawienia wolności za zbycie banderoli osobie nieuprawnionej lub przekazanie ich w inny sposób. Obecnie grożą za to dwa lata więzienia (art. 70 kodeksu karnego skarbowego). Zgodnie z założeniami resortu finansów przygotowanie do nielegalnej produkcji bądź magazynowania wyrobów akcyzowych ma stać się nową kategorią przestępstwa karnoskarbowego. Karalna ma być nie tylko produkcja (art. 63 par. 3 k.k.s.), ale też sprzedaż alkoholu bądź papierosów nieoznaczonych banderolą. Nieumyślnym paserstwem akcyzowym byłaby sama już próba nabycia wyrobów akcyzowych albo nieumyślna pomoc w ich nielegalnej produkcji (przestępstwem karnym – skarbowym jest m.in. bezprawny przywóz do Polski towarów akcyzowych, bez ich oznaczenia znakami akcyzy, czy nielegalna produkcja wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym). Nowym przestępstwem byłoby także posiadanie, przechowywanie bądź przewóz podrobionych banderol (lub upoważnień do ich odbioru). Groziłyby za to dwa lata więzienia, grzywna do 720 stawek dziennych lub obie te kary łącznie.

   

  Tak w skrócie przedstawiają się główne założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który mamy poznać w trzecim kwartale br., a który obecnie znajduje się na etapie prac legislacyjnych.

   

  Przypisy:

  • Dz.U.2019.0.864 t.j. – Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • mf.gov.pl oraz www.e-petrol.pl 8 Więcej na ten temat: „Podatek akcyzowy – ogólne zasady opodatkowania” broszura Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl
  • https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-225,18812859.html

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Autor: Justyna Rembikowska

   

  Etykiety , , , , ,

  Powrót do NEWSROOM

  Nasza wizja

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  VGD Group

  Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.