• Přejít na obsah

  Mama pracująca – prawa i przywileje

  8 marca, 2021

  Dziecko to nie tylko projekt na całe życie. To także nasza codzienna inspiracja i ktoś, komu poświęcamy resztę naszego życia. Mama, która ma pod swoją opieką dziecko, doskonale o tym wie. A co w przypadku, kiedy mama poza opieką nad dzieckiem, chce się rozwijać zawodowo? Czy można płynnie zaspokoić te dwie role? Jaka rolę w tym procesie odgrywa Pracodawca?

  Prawa matki w pracy

  Co do zasady, od momentu zajścia w ciążę do dnia porodu, a także w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz wychowawczego, kobieta zatrudniona na etat jest pod ochroną przez Kodeks pracy. Przez cały ten okres nie może zostać zwolniona (wyjątek stanowi likwidacja stanowiska pracy). Co więcej pracownica nie musi informować swojego Pracodawcę o zajściu w ciążę, ale w związku z tym nie będą jej przysługiwały przywileje kobiety w ciąży. Co więcej, kobiety w ciąży nie mogą wykonywać w pracy zadań, które są uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla ich zdrowia, które mogą spowodować urazy fizyczne lub psychiczne, które są niebezpieczne czy też związane z dużym wysiłkiem Szczegółowy wykaz takich prac jest określony w przepisach KP. Pracodawca jest też zobowiązany do zwolnienia kobiety w ciąży na czas odbycia wizyty i wykonania wymaganych badań w czasie ciąży. Ponad to, rodzic dziecka do lat 4, może być wysłany w delegację tylko za zgodą pracownika.

  Jakie urlopy przysługują mamie pracującej?

  • Urlop macierzyński –20 tygodni
  • Urlop rodzicielski – do 32 tygodni (Razem daje to 52 tygodnie. W przypadku kiedy jest mowa o wieloraczkach urlopy te wydłużają się w zależności od liczby dzieci).
  • Urlop wychowawczy – do 36 miesięcy (Warunkiem jest co najmniej zatrudnienie trwające 6 miesięcy. Urlop można podzielić maksymalnie na 5 części).

  Przywileje mamy po powrocie do pracy

  Po powrocie do pracy mama ma między innymi przywilej do korzystania z przerwy na karmienie dziecka piersią, których liczba i wymiar zależy od liczby karmionych dzieci, a także od liczby godzin pracy w danym dniu. Mama może także korzystać z tzw. przysługujących jej 2 dni dodatkowej opieki nad dzieckiem, aż do momentu ukończenia 14 roku życia przez dziecko.

  Jak pogodzić rolę pracownika i mamy?

  VGD stara się spełniać przesłanki przyjazne mamom, ułatwiające im powrót do pracy. Procesy w naszej firmie są ustalane tak, żeby pracownicy nie byli przytłaczania obowiązkami i nie pracowali w nadgodzinach. Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym jest dla nas bardzo ważna, zarówno dla zaangażowania pracowników, jak i ich efektywności pracy. Staramy się indywidualnie podchodzić do każdego pracownika. W trakcie trwania urlopu macierzyńskiego staramy się mieć częsty kontakt z Pracownicami, żeby stopniowo wracały do pracy. Dzięki temu płynnie wracają do aktywności zawodowej po zakończeniu urlopu. Kolejnym ważnym aspektem jest elastyczność. Wspieramy pracę zdalną nie tylko dla przyszłych mam, ale tak samo dla całego naszego grona pracowników.

  Dzięki wsparciu, jakie oferujemy, nasze pracownice nie boją się mówić otwarcie o swoich planach powiązanych z macierzyństwem. Celebrują wspólnie z firmą moment, kiedy dowiadują się zmianach zachodzących w ich życiu. Szybko przekazują nam informację o swoim stanie, co pozwala nam jako pracodawcy właściwie zaplanować okres ich nieobecności w pracy i dobrze się do niego przygotować. Ponadto nasze mamy czują się wspierane i zrozumiałe. Mogą w spokoju przygotowywać się do nowej roli życiowej, nie martwiąc się o utratę pracy.  

  Post powstał w celu promowania poprawy jakości zatrudnienia mam pracujących, które nadal w 2021 roku są często niesprawiedliwie traktowane. VGD wspiera kobiety w rozwoju zawodowym, ucząc je, w jaki sposób odnaleźć równowagę między pracą a życiem zawodowym. Jesteśmy Sygnatariuszem Karty Różnorodności, dlatego nie poprzestaniemy na tym artykule, poruszając tematy dotykające kobiet.

  Autor: Jolanta Rustecki

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie interesuje nas: płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb