Limity podatkowe 2023: VAT, CIT, PIT

20 lutego, 2023

Od 1 stycznia 2023 r. istnieją nowe limity podatkowe. Uporządkowaliśmy limity dla: kwartalnego VAT, „małego podatnika” (CIT i PIT), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz 9% CIT. Zwróć uwagę na to, czy kwoty są netto/brutto. Przygotowaliśmy też przeliczenia na złotówki limitów wyrażonych w euro.

Kwartalny VAT

Zasadą jest opłacanie VAT w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Ustawa o VAT przewiduje jednak przypadki, kiedy płatność VAT może następować co kwartał. Prawo kwartalnego opłacania VAT przysługuje podatnikom posiadającym status tzw. małego podatnika VAT. Status tzw. małego podatnika VAT jest powiązany z wartością obrotów z poprzedniego roku i obecnie wynosi 1,2 mln euro. W konsekwencji podatnicy, u których obrót (wraz z kwotą podatku) w 2022 roku nie przekroczył 5.793.000 zł mogą płacić w 2023 VAT kwartalnie. Co istotne z kwartalnego opłacania można skorzystać dopiero po 12 miesiącach od dnia rejestracji do VAT.

Ważne! Limit ten może ulec zmianie w najbliższym czasie. Aktualnie trwają prace nad kolejnymi zmianami do ustawy o VAT, w ramach tzw. Pakietu Slim VAT. Zmiany w przepisach mają doprowadzić do podniesienia limitu obrotów uprawniającego do płacenia VAT w okresach kwartalnych do 2 mln euro.

„Mały podatnik” (CIT i PIT)

Limit dla „małego podatnika” zarówno w PIT jak i CIT wynosi 2 mln euro. Aby móc stosować przepisy odnoszące się do małego podatnika w 2023 roku, przychód w 2022r. roku nie mógł przekroczyć kwoty 9.654.000 zł.

Podatnicy posiadający status tzw. „małego podatnika” uzyskują m.in. prawo do kwartalnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, a także jednorazowej amortyzacji (do kwoty 50 000 euro).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z prostszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Możliwość rozliczania się w oparciu o tę formę opodatkowania uzależniona jest m.in. od wysokości  przychodu, jaki został osiągnięty w poprzednim roku podatkowym. Na 2023r. limit ten wynosi 2 mln euro. Tu do przeliczenia stosujemy kurs z pierwszego dnia roboczego października 2022 roku, co daje nam kwotę 9 654 400 złotych. 

Ważne! Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie obowiązuje nowych przedsiębiorców.

9% CIT

Również stosowanie preferencyjnej stawki CIT 9% uzależnione jest od tego, jakie przychody osiągnięte zostały w roku poprzednim oraz od tego, jakie zostaną osiągnięte w bieżącym roku podatkowym: 

  • Przychody brutto z roku poprzedniego nie mogą przekraczać 2 mln euro – 9 654 000 PLN w 2022r.,
  • Przychody netto w roku podatkowym nie mogą przekraczać 2 mln euro. – 9 357 000 PLN w 2023r.

Etykiety

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2