Leasing operacyjny: VAT, CIT, PIT

29 sierpnia, 2023

Istnieją dwa zasadnicze rodzaje leasingu samochodu: leasing finansowy oraz leasing operacyjny. Czym dokładnie jest leasing operacyjny? Czy należy rozliczyć VAT pełnej wartości przedmiotu leasingu już na początku umowy? Jak rozliczyć raty leasing dla celów podatku dochodowego?

Czym jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny to umowa, na podstawie której przysługuje nam prawo do korzystania z przedmiotu leasingu (np. samochodu) w zamian za płacenie comiesięcznych rat leasingowych. W przypadku tego rodzaju leasingu, w przeciwieństwie do leasingu finansowego, korzystający nie ma prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w kosztach będzie miał prawo rozliczyć cykliczne raty leasingowe.

Zgodnie z ustawami podatkowymi (PIT i CIT), aby dana umowa została uznana za leasing operacyjny muszą być spełnione określone warunki:

  1. czas trwania umowy to minimum 40% tzw. normatywnego okresu amortyzacji, który dla samochodów osobowych wynosi 24 miesiące.
  2. suma opłat ustalona w ramach umowy leasingu (pomniejszona o podatek VAT) odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu   

Leasing operacyjny a cele podatkowe

VAT

Dla celów VAT leasing operacyjny traktowany jest jako usługa, dlatego nie ma obowiązku rozliczenia VAT pełnej wartości przedmiotu leasingu już na samym początku obowiązywania umowy, będzie to następowało w ramach okresowych rat leasingowych.

PIT, CIT

Od strony korzystającego kluczową kwestią jest sposób rozliczenia rat leasingowych dla celów podatku dochodowego – reguły te są identyczne, niezależnie od tego, czy jesteśmy podatnikami PIT czy CIT. Dla celów tych rozliczeń, istotna będzie wartość samochodu osobowego. Jeśli wartość ta nie przekracza:

  1. 150 000 złotych – w przypadku samochodów innych niż elektryczne i wodorowe
  2. 225 000 złotych – w przypadku samochodów elektrycznych i wodorowych

– to wówczas w koszty będzie można zaliczyć pełną wartość rat.

Leasing operacyjny – przykład

Jeżeli wskazane powyżej kwoty zostaną przekroczone, wówczas do kosztów uzyskania przychodu mogą być zaliczone opłaty leasingowe odpowiadające stosunkowi 150 000/225 000 złotych (w zależności od rodzaju samochodu) do faktycznej wartości auta.

Przykład: jeśli przedmiotem leasingu jest samochodów osobowy (spalinowy, o wartości 200 000 złotych) to do kosztów uzyskania przychodów będziemy mogli zaliczyć 75% opłat leasingowych – wynika to z kalkulacji 150 000 złotych (czyli limitu ustawowego) do 200 000 PLN złotych (czyli wartości auta).

Ważne! Powyższe limity dotyczą tylko części kapitałowej miesięcznej raty leasingowej. Część odsetkową można rozliczyć w kosztach w całości, ponieważ nie wynika z wartości pojazdu i zalicza się ją do opłat wynikających z umowy leasingu.

Istotne jest także odniesienie do wskazanych powyżej limitów, sposobu rozliczania VAT przez korzystającego (przykłady dla 150 000 złotych):

  1. Podatnicy VAT, którzy użytkują samochód osobowy w tzw. sposób „mieszany” (czyli na potrzeby firmowe i prywatne) – mają prawo do odliczenia 50% podatku VAT. Drugie 50% VAT uwzględniane jest przy kalkulacji limitu – dlatego też przy wyliczeniu proporcji, do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, przyjmuje się wartość brutto w wysokości 165 470 zł, co daje wartość netto ok. 134 528 zł.
  2. Podatnicy VAT, którzy używają samochodu wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej – odliczają 100% podatku VAT i w konsekwencji do wliczenia proporcji mogą przyjąć limit 184 500 zł brutto, czyli 150 000 zł netto.
  3. Pozostali podatnicy (tzw. nievatowcy) – limit przekroczony zostanie przy wartości brutto wynoszącej 150 000 zł, czyli netto ok. 121 951 zł.

Etykiety

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2