Kupujesz usługi za granicą? Pamiętaj o VAT

5 kwietnia, 2024

Wielu przedsiębiorców kupuje różnego rodzaju usługi od podmiotów mających siedzibę poza Polską. O czym trzeba pamiętać, rozliczając fakturę za taką usługę – poniżej kilka wskazówek.

Tajemniczy „reverse charge”…

Generalna reguła jest taka, że jeśli polski przedsiębiorca kupuje usługi za granicą, zobowiązany jest samodzielnie rozliczyć VAT według krajowych zasad — o kilku wyjątkach wspomnimy niżej.

Faktury wystawiane przez zagranicznego usługodawcę nie zawierają co do zasady kwoty VAT, a umieszczane są na nich słowa „reverse charge”. Ten zwrot to nic innego jak wskazanie na procedurę „odwrotnego obciążenia”, czyli obowiązek rozliczenia podatku VAT przez polskiego nabywcę usługi – określany także często jako „import usług”.

Jakie stawki VAT na usługi zagraniczne?

Polski podatnik, otrzymując taką fakturę, ma obowiązek naliczyć VAT według obowiązującej na terenie naszego kraju stawki VAT, odpowiedniej do danego rodzaju usługi. Wybierając stawkę VAT, należy kierować się zasadami opodatkowania dla usług sprzedawanych na terenie Polski.

Jeśli więc kupujemy od naszego zagranicznego partnera usługę doradczą, to musimy naliczyć VAT według stawki 23%, bo taką właśnie stawkę zastosowałaby polski podatnik, który świadczy tego rodzaju usługi. Jeśli natomiast kupujemy od kontrahenta spoza Polski usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego, to właściwym sposobem do rozliczenia „importu usług” będzie zastosowanie zwolnienia z VAT (czyli stawki „zw”), bo właśnie tak opodatkowane są tego rodzaju usług w naszym kraju.

Usługi kupione za granicą: kiedy rozliczyć VAT?

Kolejną ważną kwestią, o której należy pamiętać, jest moment, w którym mamy rozliczyć VAT. Tu również powinniśmy zastosować reguły właściwe dla transakcji krajowych. Często kluczowa będzie data faktycznego wykonania usługi – może być ona wskazana bezpośrednio w treści faktury lub będzie wynikać z informacji przekazanych przez kontrahenta.

Wyjątki z reguły

Jak to zwykle w podatkach bywa, od wskazanej powyżej reguły rozliczania usług zakupionych od zagranicznych kontrahentów, jest kilka wyjątków.

W przypadku zakupu wskazanych poniżej usług nie mamy obowiązku rozliczenia VAT na terenie Polski (faktury wystawione przez zagranicznego dostawcę będą zawierały lokalną stawkę VAT oraz kwotę podatku).

  • Usługi związane z nieruchomościami – najem, usługi doradców, rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usługi hotelowe, przygotowanie i koordynacja prac budowlanych, usługi architektów i nadzoru budowlanego – opodatkowane są w miejscu faktycznego położenia nieruchomości
  • Usługi związane ze wstępem na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe – opodatkowane są tam, gdzie imprezy te faktycznie się odbywają
  • Usługi związane z kulturą, nauką, sztuką lub sportem – opodatkowane są tam, gdzie faktyczne taka działalność jest prowadzona

Etykiety , ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2