• Přejít na obsah

  Księgowość pełna czy uproszczona?

  16 lutego, 2021

  Jedną z pierwszych ważnych decyzji do podjęcia przed rozpoczęciem prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest wybór odpowiedniej formy księgowości. Dla początkujących przedsiębiorców wybór pomiędzy pełną a uproszczoną księgowością nie jest łatwy, dlatego poniżej wyjaśnimy podstawowe założenia poszczególnych form.

  Czym jest księgowość pełna?

  Księgowość pełna jest bardzo precyzyjną  i skomplikowaną ewidencją zdarzeń gospodarczych. Opiera się na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, dlatego przeważnie prowadzeniem takiej rachunkowości zajmują się biura rachunkowe lub też wewnętrzne działy księgowości. Podstawą do jej prowadzenia jest Ustawa o Rachunkowości. Forma ta pozwala na rejestrowaniu przychodów i rozchodów firmy, wyliczeniu zobowiązań podatkowych. Przede wszystkim jednak pozwala na bieżącą kontrolę i daje pełny obraz sytuacji finansowej firmy. Prowadzenie pełnej księgowości jest dobrowolne dla jednoosobowych działalności gospodarczych lub spółek cywilnych, które nie spełniają wymogów ustawowych. Natomiast według obowiązującego prawa część przedsiębiorców jest zobligowana do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zaliczają się do nich spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne, spółki z o.o. oraz firmy, które osiągnęły przychody w wysokości co najmniej 2 000 000 euro w skali roku. Zgodnie z ustawą o PIT oraz ustawą o rachunkowości stosownego przeliczenia limitu 2 000 000 euro na złote dokonuje się w oparciu o średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego.

  Czym jest księgowość uproszczona?

  W porównaniu do pełnej księgowości jest to najprostsza forma obliczania zysków i strat nie wymagająca prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Można wyróżnić tutaj trzy sposoby rozliczenia się z urzędem skarbowym: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów.

  1. Karta podatkowa – jej istotą jest płacenie stałej kwoty zobowiązania podatkowego niezależnie od uzyskanych dochodów. Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju prowadzenia działalności, liczby zatrudnionych osób oraz liczby mieszkańców, zamieszkujących miejscowość, w której wykonywana jest działalność. Jest to forma podatkowa dostępna dla bardzo małej grupy przedsiębiorców.
  2. Ryczałt ewidencjonowany – w tym przypadku przedsiębiorca ma ustaloną stawkę podatku (2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 15%17% lub 20%). Stawka ta jest zależna od rodzaju prowadzonej działalności. Podatek wyliczany jest od przychodu, wiec koszty nie wpływają na jego wysokość. Z tej formy mogą korzystać uprawnieni przedsiębiorcy (m.in. budowlańcy, właściciele restauracji), których roczny przychód nie przekracza 2 mln eur.
  3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów – jest to forma, która pozwala ewidencjonować wszystkie przychody i koszty w firmie, na podstawie której oblicza się zobowiązanie podatkowe. Podatkiem dochodowym jest różnica pomiędzy przychodami a kosztami. Do wyboru są dwie metody opodatkowania: podatek liniowy (stała stawka 19%) oraz zasada ogólna ( stawka 17% i 32%). Warto zaznaczyć, iż przedsiębiorcy korzystający z KPiR  nie płacą podatku za okresy, w których nie osiągnęli zysku. Z formy tej mogą skorzystać przedsiębiorcy których roczny przychód nie przekroczył 2 mln eur.

  Księgowość pełna czy uproszczona – plusy i minusy

  Zaletą prowadzenia pełnej księgowości jest możliwość bieżącej kontroli wydatków i przychodów oraz możliwość analizy każdej operacji gospodarczej w firmie. Pozwala nam również na stosowanie polityki rachunkowości dopasowanej do potrzeb przedsiębiorstwa. Wadą tej formy jest stopień trudności jej ewidencji. Wymaga korzystania z profesjonalnej obsługi oraz spełnienia kryteriów określonych w Ustawie o Rachunkowości.

  Natomiast zaletą księgowości uproszczonej jest łatwy sposób jej prowadzenia oraz że nie wymaga stosowania skomplikowanych procedur. Przedsiębiorca jest w stanie samodzielnie poprowadzić księgowość swojej firmy. Jednak ta forma księgowości nie dostarczy nam szczegółowych informacji o sytuacji finansowej firmy. Ponad to jest dostępna tylko do określonej grupy przedsiębiorców.

  Szukasz firmy outsorcingowej, która zajmie się księgowością w Twojej spółce? Skontaktuj się z nami – na pewno znajdziemy dla Ciebie idealne rozwiązanie: biuro@vgd.eu.

  Autor: Klaudia Gruchalska

  Etykiety ,

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie interesuje nas: płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb