KSeF – pytania i odpowiedzi [Część 2]

7 lutego, 2024

Kontynuujemy eksplorację tematu, przedstawiając kolejne pytania i odpowiedzi związane z funkcjonowaniem KSeF. Podmioty zagraniczne będą musiały korzystać z KSeF? Jak sprawdzić, czy faktura została pobrana? Czy będziemy dostawać powiadomienia z KSeF? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości w drugiej części często powtarzających się pytań o Krajowy Rejestr e-Faktur.

1. Czy biuro rachunkowe będzie mogło wystawiać faktury w imieniu przedsiębiorcy?

Tak – KSeF będzie umożliwiał wskazanie innego podmiotu, który będzie miał prawo do wystawiania faktur w naszym imieniu, np. biuro rachunkowe. W takim przypadku osobami uprawnionymi do udostępniania dokumentów w KSeF będą pracownicy biura rachunkowego.

2. Czy podmioty zagraniczne, świadczące usługi na rzecz polskich przedsiębiorców będą musiały korzystać z KSeF?

Nie – zagraniczne podmioty, nieposiadające na terenie naszego kraju stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie będą zobowiązane do przesyłania polskim przedsiębiorcom faktur za pośrednictwem KSeF.

3. Czy kontrahent, na którego rzecz wystawiliśmy fakturę, otrzyma powiadomienie z KSeF?

Nie – KSeF nie będzie wysyłał powiadomień do nabywców towarów i usług, że w systemie zostały wystawione na ich rzecz faktury.

4. Czy w KSeF będzie można wystawiać faktury w walutach obcych?

Tak – rozpoczęcie udostępniania faktur w KSeF nie zmienia niczego w prawie polskich podatników do wystawiania faktur w walutach obcych. W przypadku jeśli taka faktura będzie wystawiania dla polskiego nabywcy należy pamiętać, aby w takim dokumencie w polu P_14_x dokonać przeliczania kwoty podatku VAT na złote polskie. Dodatkowo oprócz pola KodWaluty wypełniane jest pole KursWaluty, względnie pole KursWalutyZ.

5. W jaki sposób należy przygotować kod QR, którym oznaczane mają być faktury udostępniane poza KSeF lub w trakcie awarii/niedostępności systemu?

Wymagania techniczne dotyczące kodu QR zostały wskazane w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Zgodnie z tym dokumentem kod QR ma być przedstawiany w postaci dwuwymiarowego, kwadratowego kodu graficznego zgodnego z normą ISO/IEC 18004:2015. Należy pamiętać, że budowa kodu QR będzie zależała od tego, czy jest on umieszczany na fakturze, która już została przekazana do KSeF czy też na fakturze, która została udostępniona kontrahentowi przed jej umieszczeniem w KSeF (np. w przypadku awarii lub niedostępności systemu)

6. Czy będzie można sprawdzić, czy nabywca pobrał z KSeF wystawioną przez nas fakturę?

Nie – w systemie KSeF nie będzie możliwości weryfikacji, czy wystawiona przez nas faktura została pobrana przez naszego kontrahenta. Jeśli dla celów biznesowo – operacyjnych niezbędna jest nam informacja o momencie odbioru faktury przez nabywcę, należy wprowadzić odpowiednie procesy poza KSeF.

7. Czy przedsiębiorcy muszą archiwizować faktury udostępnione w KSeF?

Ministerstwo Finansów projektując KSeF zdecydowało, że system będzie archiwizował udostępnione za jego pośrednictwem faktury przez okres 10 lat. Co do zasady, podatnicy nie mają więc obowiązku dodatkowego archiwizowania dokumentów. Jeśli jednak, z jakiegokolwiek powodu przedsiębiorca będzie chciał mieć dostęp do faktur przez okres dłuższy niż 10 lat, musi to zrobić we własnym zakresie.

Szukasz pierwszej części?

Ten, a także inne artykuły z serii: „Wszystko o KSeF”:

Etykiety ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2