• Přejít na obsah

  Koszty założenia i prowadzenia spółki

  12 stycznia, 2022

  Koszty założenia i prowadzenia spółki są bardzo złożone. Analizując rynek przedsiębiorców, można stwierdzić, że własna działalność jest drogą do osiągnięcia sukcesu. Każda droga zaczyna się od wykonania pierwszego kroku. Dzięki obecnej sytuacji politycznej oraz umowom międzynarodowym podpisanym przez wiele państw (Unia Europejska- UE, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu – EFTA, Europejski Obszar Gospodarczy – EOG) obszar stawiania „pierwszych kroków w biznesie” znacznie się rozszerzył. Obywatele państw, które ratyfikowały umowy o wzajemnych ułatwieniach i udogodnieniach w biznesie, mogą podejmować działalność na terenach danych wspólnot gospodarczych na równych prawach w każdym kraju. Międzynarodowe traktaty, to równe szanse dla wszystkich obywateli krajów członkowskich.

  Obywatel państw, które nie ratyfikowały traktatów i umów o wzajemnej współpracy muszą spełnić polskie wymagania ustawowe, są zobowiązani do posiadania:

  • zezwolenia na pobyt – stały, rezydenta długoterminowego UE, czasowy (w zw. ze studiami stacjonarnymi, w celu połączenia się z rodziną),
  • lub statusu uchodźcy,
  • lub zostać objęty ochroną uzupełniającą lub czasową,
  • lub posiadać Kartę Polaka.

  Obcokrajowcy spoza terenów objętych współpracą gospodarczą i nieposiadający wymaganych zezwoleń mogą podjąć działalność gospodarczą na terenie RP zakładając (lub przystępując jako wspólnik) – spółkę z o. o.,  komandytową, komandytowo –  akcyjną lub akcyjną. Obcokrajowiec rejestrujący działalność w Polsce jest zobowiązany do przejścia procedur wymaganych dla obywateli Polskich.

  Chcąc założyć firmę, obcokrajowiec nie musi posiadać prawa do pobytu na terenie Polski, nie musi być nawet fizycznie obecny – wystarczy rejestracja drogą internetową.

  Jeżeli jednak cudzoziemiec zechce wykonywać pracę w Polsce, powinien postarać się o niezbędne dokumenty. Powinien uzyskać zezwolenie na pracę na konkretnym stanowisku lub dokument uprawniający go do pobytu na terenie kraju.

  Rejestracja spółki – od czego zacząć?

  Jeśli chcesz zarejestrować spółkę i nie wiesz, od czego zacząć, zajrzyj do naszego artykułu „Jak założyć działalność gospodarczą?”. Znasz już kroki, jakie należy podjąć i interesują Cię teraz koszty? To idealne miejsce dla Ciebie.

  Potrzebujesz pomocy w rejestracji spółki? Nasi specjaliści zarejestrowali już ponad 300 spółek w ciągu 18 lat doświadczenia. Pozwól nam przeprowadzić Cię przez ten proces bez stresu. Kliknij w powyższy obrazek lub napisz maila: biuro@vgd.eu.

  Pewnie wiesz już, że decydując się na założenie własnej firmy musisz wybrać:

  • rodzaj działalności – on-line czy w realu;
  • zakres działalności – usługi czy handel;
  • obszar działalności – spożywcza, gastronomiczna, sportowa…
  • miejsce prowadzenia działalności – w siedzibie/lokalu czy u klienta?

  Należy także rozważyć:

  • dostępny kapitał
  • formę działalności

  Wszystko to wiąże się z kosztami, na które warto przygotować się wcześniej.

  Adres wykonywania działalności

  Od 30 kwietnia 2018r prawo umożliwia prowadzenie działalności bez wskazania stałego adresu wykonywania działalności. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że powinien posiadać adres, z którego będzie odbierał pocztę – adres doręczeń. Do celów podatkowych stosowanym adresem pozostaje adres zamieszkania przedsiębiorcy. Wyjątek stanowią typy działalności, dla których odrębne przepisy wymagają konkretnego lokalu (np.: apteka, gastronomia). Można skorzystać również z oferty wynajmu biur wirtualnych. Decydując się na posiadanie siedziby firmy, należy wpisać wybrany adres do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Przedsiębiorca wybierając lokal na swoją siedzibę, jest zobowiązany przedstawić dokumenty, które poświadczają jego prawo do danego lokalu. Takim dokumentem jest na przykład umowa najmu lokalu, w której właściciel lokalu musi wyrazić zgodę na użytkowanie lokalu do celów prowadzenia działalności. Koszt wynajmu lokalu jest bardzo zróżnicowany, a wpływ ma wiele czynników m. in. lokalizacja i wielkość miejscowości.

  Rejestracja własnej działalności w CEIDG

  Działalność należy zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

  Złożenie wniosku jest bezpłatne. Można to zrobić:

  • on-line z elektronicznym podpisem,
  • on-line poprzez logowanie lub bez logowania – wymaga podpisu w dowolnym urzędzie gminy,
  • wysłanie pocztą wraz potwierdzonym notarialnie podpisem,
  • złożenie papierowego wniosku osobiście w urzędzie gminy.

  Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna.

  Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS

  Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS jest bezpłatne. Zakładając spółkę, należy zwrócić uwagę na dwa pojęcia:

  • ZUA – pełne składki ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku, gdy zgłaszana działalność jest jedynym źródłem odprowadzania składek.
  • ZZA – opłacane jedynie ubezpieczenie zdrowotne, gdy zgłaszana działalność nie jest jedynym źródłem odprowadzania składek.

  Chcesz wiedzieć jakich zgłoszeń do ZUS dokonać, kiedy zakładasz spółkę? Stworzyliśmy już obszerny artykuł na temat rejestracji spółki i działalności gospodarczej w ZUS, gdzie opisaliśmy dokładnie ten proces.

  Rejestracja do celów VAT jest bezpłatna

  Rejestracja do celów VAT jest bezpłatna. Należy jednak zwrócić uwagę, iż wydanie potwierdzenia rejestracyjnego VAT kosztuje 170zł.

  Do tego momentu możemy wypełnić wszystkie formalności bez opłat.

  Koszty założenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością

  Założyć spółkę z o.o. możemy w dwojaki sposób:

  1. Drogą internetową (tryb S24) – wówczas oprócz powyższych opłat nie ponosimy innych kosztów.

  Niezbędne przy tym procesie są:

  • dostęp do płatności drogą internetową,
  • posiadanie podpisu elektronicznego, bądź dostępu do ePUAP

  2. Tradycyjnie w obecności notariusza – metoda ta jest szczególnie polecana przy szerszym spektrum działalności spółki. Uchroni nas również przed ewentualnymi niejasnościami w umowie i ułatwi uregulowanie wszelkich spornych kwestii zgodnie z prawem.

  Podpisując umowę u notariusza zobligowani jesteśmy ponieś koszty zgodnie z taksą notarialną.

  Taksa notarialna

  Maksymalna wysokość taksy notarialnej zależy od wysokości kapitału zakładowego lub wkładów wniesionych do spółki. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.) reguluje opłaty notarialne dotyczące założenia spółki.

  W zależności od kapitału otrzymujemy kwotę opłaty:

  • do 3.000 zł – 100 zł,
  • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł,
  • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł,
  • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł,
  • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł,
  • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł,
  • powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł.

  W przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn) nie więcej jednak niż 7500 zł.

  Podatek PCC

  Obligatoryjnie w terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki należy opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC. Wynosi on 0,5% wartości kapitału początkowego pomniejszone o kwotę rejestracji spółki w KRS (600zł lub 350zł).

  Np. przy minimalnej wartości kapitału początkowego 5000zł, kwota PCC, którą musimy opłacić, to 22zł (lub 23zł).

  Koszt złożenia spółki

  Koszt założenie spółki komandytowej

  Zakładając spółkę komandytową, nie jesteśmy zobowiązani do posiadania kapitału początkowego.

  Koszt założenia spółki komandytowo – akcyjnej

  Zakładając spółkę komandytowo – akcyjną musimy dysponować 50 000,00 zł – kapitał podstawowy.

  Statut musi mieć formę aktu notarialnego.

  Koszt założenia spółki akcyjnej

  Zakładając spółkę akcyjną, jesteśmy zobowiązani posiadać 100 000,00 zł kapitału podstawowego.

  Statut musi mieć formę aktu notarialnego.

  Wpis do rejestru KRS

  Od 01. lipca 2021r. wszystkie wnioski składane do Krajowego Rejestru Sądowego muszą być wysyłane drogą elektroniczną poprzez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości (zgodnie z informacją sądową wszelkie pisma wnoszone droga nieelektroniczną, nie wywołują przewidzianych przez ustawę skutków prawnych).

  Koszty wpisu do KRS:

  • 600 zł (500 zł za wpis + 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym),
  • 350 zł (250 zł za wpis + 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – dotyczy wyłącznie spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zgodnie z trybem S24 – w tym trybie musimy uwzględnić opłatę manipulacyjną – doliczaną przez jednostkę obsługującą płatności),
  • 350 zł – zgłoszenie zmian (300 zł przy skorzystaniu z trybu S24).

  *jeśli skorzystasz ze wzorca umieszczonego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zapłacisz tylko 250 zł

  Firmowe konto w banku

  Ważnym elementem każdej działalności są finanse. Dlatego należy założyć konto firmowe. Opłaty są uzależnione od oferty danego banku.

  Banki uzależniają swoje opłaty od:

  • wysokości comiesięcznych wpływów na konto firmowe,
  • operacji kartami – ilość lub/i kwota,
  • ilość i kwoty przelewów wykonywanych stacjonarnie i on-line,
  • ilość i wysokość dokonanych przelewów na konta urzędów (ZUS, US),
  • rodzaj bankomatów wykorzystywanych przy wypłatach gotówki.

  Wysokość opłat w bankach:

  • opłata podstawowa za prowadzenie konta = od 0 zł – do 25 zł/mies,
  • opłata za używanie karty do konta = od 0 zł do 10 zł/mies,
  • opłata za korzystanie z bankomatów = od 0 zł do 3,5% wypłacanej kwoty,
  • opłata za przelew internetowy = od 0 zł do 1,50 zł.

  Część banków chcąc pozyskać klienta, oferuje darmowe prowadzenie konta przez początkowy okres współpracy (zazwyczaj 12 miesięcy). Ponad to, w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym właściwym do adresu siedziby firmy, zgodnie z prawem korzystamy z adresu zamieszkania przedsiębiorcy.

  Koszty usług księgowych dla spółki

  Wydatkiem, o którym musimy pomyśleć będą zapewne usługi księgowe. Jeżeli nie posiadamy wiedzy z zakresu rachunkowości, księgowości oraz prawa podatkowego, najrozsądniej będzie zainwestować w usługi profesjonalistów. Można oczywiście zatrudnić księgowego, jednak na początku warto przekazać księgowość lub zlecenia kadrowo-płacowe firmie zewnętrznej. Proces taki nazywany jest outsourcingiem. Jest to tańsze rozwiązanie. Zapewnia bezpieczeństwo, ponieważ usługi powierzamy profesjonalistom. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku spółki z o. o., komandytowej , komandytowo – akcyjnej oraz akcyjnej, gdzie jesteśmy zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości.

  Księgowość bankowa

  Można też skorzystać z księgowości zintegrowanej z kontem bankowym. Księgowość bankowa to dobre rozwiązanie, kiedy rozpoczynamy biznes. Pozwala kontrolować na bieżąco wydatki, sprawdzać raporty płatności i samemu opłacać faktury. Automatycznie wykonywane są niektóre rozliczenia księgowe. Podkreślamy, że „niektóre” – niestety aplikacja nie załatwi za nas wszystkiego. Dużą zaletą księgowości bankowej jest oszczędność pieniędzy w porównaniu do tradycyjnej księgowości. Oferty promocyjne proponują nawet 0 zł za pierwsze miesiące do ok. 100-150 zł za miesiąc. Niestety nie idzie to w parze z oszczędnością czasu. Aby nauczyć się obsługiwać aplikacje banku, trzeba poświęcić sporo czasu. Ponad to aplikacja nie wyłapie błędów i nie doradzi w kwestiach podatkowych, biorąc pod uwagę przyszłość spółki.

  Outsourcing księgowości dla spółek

  Polecamy przekazać obowiązki specjaliście, który będzie na bieżąco ze zmianami w prawie. Firma outsourcingowa poprowadzi sprawy rachunkowe Twojej firmy, zajmie się kompleksową obsługą księgową, kadrową, płacową oraz prawną.  Usługa będzie droższa, ale wykonana rzetelnie. Biuro będzie Cię również reprezentowało przed Urzędem Skarbowym lub ZUS-em. Kwoty zaczynają się od 150 zł. Jednak należy mieć na uwadze, że tak niskie ceny oferowane są przez biura dla działalności jednoosobowych i kilkunastu dokumentów księgowanych miesięcznie. W przypadku niskich cen warto również zweryfikować, czy biuro księgowe nie prowadzi masowej obsługi, gdzie za księgowość tak naprawdę odpowiada oprogramowanie niesprawdzane przez specjalistów.

  Ile kosztuje księgowość spółki z o.o.? 

  Od czego zależą koszty księgowości pełnej?

  Koszty księgowości są bardzo zróżnicowane. To ile faktycznie zapłacimy za prowadzenie księgowości pełnej zależy od wielu czynników, najważniejsze z nich to:

  • zakres działalności firmy (w jakiej branży działamy),
  • obszar działalności ( krajowy, czy również zagraniczny),
  • wielkość przedsiębiorstwa,
  • ilość osób zatrudnionych,
  • ilość dokumentów księgowych, które generuje nasza firma (faktury zakupu, sprzedaży, wyciągi bankowe, listy płac, raporty kasowe…).

  Należy mieć na uwadze, że zazwyczaj dodatkowo płatne są:

  • sprawozdania finansowe,
  • kontrole z US czy ZUS,
  • dodatkowo wymagane raporty czy też sprawozdania (kwartalne, miesięczne czy też tygodniowe)
  • opóźnienia – zazwyczaj wszelkie niedopełnienia formalności pociągną za sobą dodatkowe koszty.

  Będziesz mieć pewność, że na Twój sukces pracują księgowi z doświadczeniem i odpowiednią wiedzą. To duży komfort psychiczny. Podczas gdy Ty będziesz na spotkaniach biznesowych szukać inwestorów i rozwijać strategię firmy, księgowi zadbają o Twoje podatki. Odciążą Cię i znajdą najlepsze rozwiązania na każdy problem.

  Potrzebujesz więcej informacji na temat rejestracji firmy w Polsce?

  Zajrzyj do postów z naszego cyklu #JakZałożyćBiznes z którego dowiesz się wszystkich potrzebnych informacji na temat:

  Autor: Agnieszka Fabiszak

  Etykiety , , , , , ,

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie interesuje nas: płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb