Přejít na obsah

„Koronawirus” – słowo, które dziś zna każdy. Co oznacza dla Pracodawcy i Pracownika?

Oznacza niestety sporo pytań i wątpliwości, a także problemów. Wiele zakładów musiało zamknąć się obecnie na 2 tygodnie, jednak z możliwością przedłużenia.

Zasiłek opiekuńczy podczas zagrożenia epidemicznego

Zamknięto szkoły, przedszkola, klubiki dla dzieci. W związku z tym nasze Państwo wprowadziło specustawę, która zapewnia rodzicom dodatkowy zasiłek opiekuńczy w tej sytuacji. Do zasiłku mają prawo rodzice, którzy:

  • zobowiązani są świadczyć pracę (normalnie lub zdalnie),
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym,
  • opiekują się dzieckiem do 8 roku życia.

Należy pamiętać, że Pracownik w okresie pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, nie może świadczyć pracy na rzecz Pracodawcy. Na chwilę obecną rodzice mogą skorzystać z tego zasiłku do 25 marca br. Dni tego zasiłku nie wchodzą w pulę 60 dni zasiłku opiekuńczego przysługującego na opiekę na dziecko do 14 roku życia. Niestety rodzice, których dzieci nie uczęszczały do żadnej placówki, ponieważ zajmowali się nimi np. dziadkowie, z tego zasiłku już skorzystać nie mogą.

Pracownik, jeśli spełnia warunki i chce otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy, że złoży oświadczenie u pracodawcy. Formularz dostępny jest do pobrania na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie trzeba do niego dołączać żadnych dodatkowych zaświadczeń, np. zwolnienia lekarskiego. Wysokość zasiłku to 80% podstawy, jak przy normalnym zasiłku opiekuńczym.

Praca zdalna w czasach epidemii

Wielu pracowników nie chce w okresie wzmożonego zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 przychodzić do pracy. W tej sytuacji pracodawca może pracownikom zlecić wykonywanie pracy zdalnie. Okres pracy zdalnej zależy wyłącznie od decyzji pracodawcy, przy czym zawsze może on ten okres skrócić lub wydłużyć. Nigdzie nie jest określone w jaki sposób, pracodawca powierza pracownikowi pracę zdalną, więc może to nastąpić nawet w formie ustnej. Jeśli nie jest możliwe powierzenie pracownikowi pracy zdalnej, pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy ale tylko zaległy, który nie został wykorzystany do 30 września następnego roku kalendarzowego.

W przypadku zamknięcia zakładu pracy i niemożnością zlecenia pracownikom pracy zdalnej pracownikowi należy się wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy:

  • W przypadku wynagrodzenia określonego stawką godzinową lub miesięczną (dotyczy to pracowników wynagradzanych w stałej stawce godzinowej, np. 25 zł za godzinę lub w stałej stawce miesięcznej, np. 3,5 tys. zł miesięcznie – wynagrodzenie pracownika nie ulegnie zmianie nawet w czasie przestoju,
  • Jeżeli ww. składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – pracownikowi przysługuje 60% wynagrodzenia (dotyczy to np. pracowników wynagradzanych akordowo lub prowizyjnie).

Pracodawca jednak musi pamiętać, że bez względu na sposób wynagradzania pracowników i sposobu ustalania ich wynagrodzeń za czas przestoju, wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia tj. 2,6 tys. zł brutto za miesiąc.

Pomoc dla przedsiębiorców w czasie epidemii koronawirusa

Pomoc przedsiębiorcom przychodzi również ze strony Administracji Państwowej. Na stronie Izby Administracji Państwowej w Warszawie możemy przeczytać, że:

Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości.   

W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp).

Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

13 marca Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przesunięcie terminów różnych obowiązków administracyjnych, co oznacza, że deklaracje podatkowe będzie można złożyć w późniejszym terminie oraz opłaty za niektóre podatki np. od nieruchomości.

Dodatkowo Ministerstwo Rozwoju przygotowuje kolejną specustawę dot. wsparcia dla biznesu w zakresie podatków, ZUS, kredytów i innych ale na to musimy jeszcze poczekać. Jak tylko pojawi się oficjalna informacja, poinformujemy o tym Państwa.

Autor: Dorota Jankowska

Etykiety , , ,

Powrót do NEWSROOM

Nasza wizja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

Specjalizujemy się w:

- transporcie,
- przemyśle budowalnym,
- przemyśle spożywczym,
- IT,
- przemyśle logistycznym
- i innych

VGD Group

Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.