• Přejít na obsah

  Indywidualna interpretacja podatkowa – FAQ [2 z 2]

  7 sierpnia, 2023

  Przepisy podatkowe są zawiłe, co nie ułatwia ich interpretacji. Jeśli nie wiesz, jak rozumieć dany przepis, zwróć się z prośbą do organów skarbowych o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej. Przeanalizują Twoją sytuację i odpowiedzą, w jaki sposób należy stosować dany zapis w konkretnym przypadku.

  Zanim zapoznasz się z poniższym tekstem, zachęcamy do przeczytania części 1 dotyczącej indywidualnej interpretacji podatkowej.

  1. Jaką moc mają interpretacje podatkowe?

  Głównym celem indywidualnych interpretacji podatkowych jest zapewnienie podatnikom swoistego bezpieczeństwa podatkowego. Oznacza to, że jeśli podatnik zastosuje się do wydanej interpretacji to organy podatkowe nie mogą zakwestionować takiego postępowania. Co ważne, podatnik ma prawo, a nie obowiązek do zastosowania się do interpretacji podatkowej. 

  2. Jak długo obowiązuje interpretacja podatkowa?

  W chwili obecnej interpretacje podatkowe wydawane są bezterminowo. Obowiązują aż do zmiany przepisów prawa podatkowego, co do których rozstrzygnięto w interpretacji. Aktualnie, w ramach prac nad zmianami dotyczącymi Ordynacji podatkowej, Ministerstwo Finansów planuje, żeby interpretacje obowiązywały jedynie przez 5 lat.

  Ważne! Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu zmienić rozstrzygnięcie wskazane w danej interpretacji, jeśli uzna, ze jest ono nieprawidłowe. Jeśli taka sytuacja będzie dotyczyć wydanej dla nas interpretacji, zostaniemy o tym poinformowani.

  3. Co jeśli w interpretacja będzie dla mnie „niekorzystna”?

  Może zdarzyć się tak, że Dyrektor KIS nie podzieli naszego rozumienia przepisów podatkowych – stwierdzając, ze zaprezentowane przez nas we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe lub zaprezentuje takie rozumienie przepisów, z którym się nie zgadzamy. Jeśli jesteśmy przekonani co do swoich racji lub bardzo zależy nam na potwierdzeniu rozstrzygnięcia opisanego we wniosku o wydanie interpretacji, możemy skorzystać z trybu odwoławczego – pierwszym etapem jest wezwanie Dyrektora KIS do ponownej weryfikacji wydanego rozstrzygnięcia, następnie – jeśli to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu – możemy skorzystać z drogi sądowo-administracyjnej – złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rozstrzygniecie tego ostatniego jest ostateczne.

  4. Czy mogę gdzieś przeczytać interpretacje, które zostały wydane dla innych podmiotów?

  Tak – Ministerstwo Finansów publikuje wydane interpretacje, można się z nimi zapoznać korzystając z wyszukiwarki Strona główna | Eureka (mf.gov.pl). Interpretacje są zanonimizowane – czyli w ich treści nie znajdziemy informacji mogących identyfikować podmiot, na którego rzecz została ona wydana.

  5. Czy mogę skorzystać z interpretacji podatkowych wydanych dla innego podmiotu?

  Interpretacje podatkowe wydane dla innych podmiotów nie są wiążące dla innych podatników. Mogą one stanowić pewnego rodzaju wskazówkę, jak organy podatkowe mogą interpretować przepisy podatkowe w danym przypadku, natomiast nie możemy się na nie skutecznie powołać w przypadku sporu z urzędem skarbowym.

  6. Czy Dyrektor KIS może odmówić wydania interpretacji?

  Tak – Dyrektor KIS może odmówić wydania interpretacji jeśli uzna, że może ona prowadzić do obejścia prawa podatkowego.

  7. Czy mój urząd skarbowy dowie się o tym, że złożyłem wniosek o interpretację i jakie rozstrzygnięcie uzyskałem?

  Tak – Dyrektor KIS poinformuje nasz urząd skarbowy o wydanej dla nas interpretacji.

  Etykiety

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb