• Přejít na obsah

  Godziny nadliczbowe a godziny ponadwymiarowe

  14 kwietnia, 2021

  Jaka jest norma czasu pracy?

  Kodeks Pracy narzuca na pracodawcę i pracownika pewne normy czasu pracy. Zgodnie z art. 129 § 1 pracownik nie powinien wykonywać swojej pracy w czasie dłuższym niż 8 godzin dziennie i średnio 40 godzin tygodniowo w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Oczywiście Kodeks Pracy przewiduje pewne odstępstwa do tych zasad w kolejnych artykułach ustawy.

  Godziny nadliczbowe – kiedy powstają?

  Jeśli zatem w podstawowym systemie czasu pracy, który został powyżej zdefiniowany, pracownik świadczy pracę powyżej 8 godzin, wówczas wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych. Za nadgodziny nadliczbowe należy mu się dodatkowe wynagrodzenie wraz z dodatkiem 50% lub 100% (o ile czas ten nie zostanie przez niego odebrany w okresie rozliczeniowym).

  Godziny ponadwymiarowe – czym są?

  Z godzinami ponadwymiarowymi mamy natomiast do czynienia w przypadku pracowników wykonujących pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, czyli np. 5/8. Przyjmijmy, że pracownik świadczy pracę 5 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie. Jeśli danego dnia przepracuje np. 7 godzin, wówczas wypracuje swoją normę 5 godzin oraz 2 godziny ponadwymiarowe. Za te 2 godziny należy mu się tylko normalne wynagrodzenie, tj. bez dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Dopiero gdyby przepracował 9 godzin tego dnia, to za przepracowaną 9tą godzinę otrzymałby wynagrodzenie powiększone o dodatek (50% lub 100%).

  Stąd godzinami ponadwymiarowymi nazywamy czas przepracowany powyżej ustalonej w umowie normy czasu pracy a poniżej normy ustalonej w art. 129 § 1 KP.

  Limit czasu pracy w umowie

  Strony powinny zawrzeć w umowie zapis, w którym ustalą limit czasu pracy. Po jego przekroczeniu pracownik będzie uprawniony do otrzymania, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Może się wówczas zdarzyć, że przepracowanie przez pracownika – z naszego powyższego przykładu – szóstej godziny, będzie skutkowało wypłaceniem tego dodatku. Jeśli taki zapis w umowie się nie znajdzie, wówczas dodatek będzie wypłacany zawsze dopiero po przekroczeniu podstawowej normy czasu pracy, czyli 8 godzin.

  Najczęściej zadawane pytania

  W internecie wątpliwości wzbudzają pewne kwestie związanie z godzinami nadliczbowymi i ponadwymiarowymi. Poniżej wspominamy o kilku z nich.

  * Odpowiedzi dotyczą kwoty wypłaconego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe/ponadwymiarowe, a nie stricte samych godzin!

  Autor: Róża Śleszyńska

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie interesuje nas: płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb