Faktury korygujące – jedyny sposób na naprawę błędów w KSeF

29 kwietnia, 2024

Już za kilka miesięcy Krajowy System e-Faktur (w skrócie: KSeF) ma stać się obligatoryjnym narzędziem udostępniania faktur między większością przedsiębiorców. W wielu firmach już teraz trwają gorączkowe prace nad wdrożeniem tego rozwiązania. Dziś przybliżymy kwestię faktur korygujących. W momencie wejścia w życie KSeF będą one jedynym narzędziem poprawiania błędów w wystawionych dokumentach.

Noty korygujące przestaną istnieć

Aktualnie, jeśli w wystawionej fakturze zidentyfikowany zostanie błąd, podatnicy mają co do zasady dwie możliwości jego naprawy:

  • wystawienia faktury korygującej
  • lub – w przypadku błędów mniejszej wagi – noty korygującej.

Od 1 lipca 2024r. noty korygujące zostaną wyeliminowane z obrotu prawnego, a jedyną formą poprawy błędu będzie wystawienie faktury korygującej. Faktura korygująca będzie wystawiania także w przypadku, jeśli będziemy chcieli wystawić korektę, która nie powoduje zmiany żadnych pozycji kwotowych. Na przykład będzie to korekta oznaczenia na fakturze informacji o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Jak przekazać fakturę korygującą do KSeF?

Pod kątem technicznym faktury korygujące będą przekazywane do KSeF w ten sam sposób jak faktury „pierwotne”. Warto zwrócić uwagę, że faktura korygująca oprócz numeru nadanego jej przez sprzedawcę, będzie musiała także zawierać numer KSeF nadany fakturze „pierwotnej”. Do zasad udostępniania faktur korygujących w KSeF będą miały zastosowanie takie same zasady jak dla faktur „pierwotnych”. Poza KSeF będziemy więc wystawiali faktury korygujące dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Błędny NIP nabywcy na fakturze

Co zrobić, jeśli do KSeF przesłaliśmy fakturę z błędnym NIP nabywcy? W takich przypadkach nie należy wystawiać faktury korygującej, która miałaby zmieniony błędny numer NIP na inny, prawidłowy. W celu skorygowania zaistniałej sytuacji należy:

  1. przesłać fakturę korygującą „do zera” z tym błędnym NIP nabywcy
  2. dodatkowo przesłać odrębną fakturę (pierwotną) z prawidłowym numerem NIP nabywcy.

Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania

Tu warto pamiętać, że to, czy wystawimy fakturę w KSeF czy poza nim, będzie miało wpływ na moment, w którym będzie przysługiwało nam prawo do obniżenia podstawy opodatkowania. Jeśli wystawimy fakturę korygującą dla Klienta będącego konsumentem, prawo do obniżenia podstawy opodatkowania będzie przysługiwać co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymamy potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Inaczej sytuacja będzie wyglądała, jeśli wystawioną przez nas fakturę korygującą będziemy mieli obowiązek przekazać do KSeF. Wówczas prawo do obniżenia podstawy opodatkowania powstanie już w momencie przekazania korekty do KSeF.

Brak limitu faktur korygujących

Przedsiębiorcy zastanawiają się, czy system faktur elektronicznych będzie ograniczał liczbę faktur korygujących, jakie można wystawić do jednej faktury „pierwotnej”. Tu mamy dobrą wiadomość – Ministerstwo Finansów projektując system nie wprowadziło ograniczeń w zakresie liczby dokumentów korygujących.

Wszystko o KSeF

O KSeF wiemy wszystko! Upewnij się, że i Ty wiesz to, co potrzebne, aby uniknąć kar i problemów z rejestrem e-faktur. Pomożemy Ci w tym, zapraszając do zapoznania się z pozostałymi artykułami z serii: „Wszystko o KSeF”:

Etykiety ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2