Czy KSeF wpłynie na JPK?

8 stycznia, 2024

na biurku jest postawiony laptop. Na ekranie laptopa odbywa się proces, któremu towarzyszą iskry i błyskotki

Wielu przedsiębiorców rozpoczęło już prace nad wdrażaniem KSeF. Warto zaznaczyć, że poza dostosowaniem systemów księgowo–operacyjnych do nowego sposobu udostępniania faktur, konieczne będzie wprowadzenie zmian w jeszcze jednym obszarze. Już od lipca 2024r. zaczną obowiązywać nowe struktury JPK w związku z obowiązkowym KSeF.

Zmiany w JPK pod wpływem KSeF?

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów ogłosiło, że wejście w życie KSeF będzie wiązało się także z koniecznością aktualizacji struktur JPK. Zmiany te zostaną wprowadzone poprzez nowelizację Rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, popularnie określanego jako Rozporządzenie JPK.

Jakie nowości w identyfikacji faktur?

Najważniejsze zmiany, jakie będą musiały zostać wprowadzone do struktur JPK, to dodanie numeru identyfikującego fakturę w KSeF oraz oznaczanie faktur wystawianych w okresie trwania awarii/niedostępności systemu. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów zmiany te mają przyczynić się z jednej strony do łatwiejszej identyfikacji faktur, a z drugiej strony do lepszego zwalczania oszustw związanych z VAT i uchylania się od VAT poprzez usprawnienie analityki danych.

Ważne!

Nowe struktury JPK, będą obowiązywały dla rozliczeń VAT po wejściu w życie KSeF, czyli po 1 lipca 2024r. Do raportowania VAT transakcji sprzed tej daty wykorzystywane będą dotychczasowe struktury JPK.

Pragniesz poznać wszystko o KSeF?

Dowiedz się więcej o Krajowym Rejestrze e-Faktur, śledząc naszą serię postów „Wszystko o KSeF”:

Etykiety , ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2