CIT estoński – kto może skorzystać z tej formy opodatkowania?

11 stycznia, 2021

CIT estoński – dla kogo?

CIT „estoński” – rozwiązanie podatkowe przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: spółek kapitałowych (spółek z o.o. i akcyjnych).

Limit obrotów wynosi poniżej 100 milionów złotych rocznie. Warunek podstawowy, aby skorzystać z estońskiego CIT to niewypłacanie zysków.

Zwolenie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dotyczy jednostek, które zdecydują się na przeznaczenie zysków na nowe inwestycje i rozwój działalności, czyli pozostawią zyski w firmie.

Cel wprowadzenia CIT estońskiego

Brak zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych przyczyni się do znacznego spadku wpływów do budżetu państwa, który, według szacunków rządowych przekroczy nawet 4 mld złotych. Jednakże pozytywnym aspektem tych oszczędności podatkowych ma się stać stworzenie 120 tysięcy nowych miejsc pracy.

Okres obowiązywania i warunki dodatkowe

Wprowadzenie CIT estońskiego jest dobrowolne i czas jego trwania przewidziany na okres czterech lat z możliwością przedłużenia.

Minimalny poziom zatrudnienia: 3 osoby

Wspólnicy: tylko osoby fizyczne

Dodatkowe warunki: brak udziałów w innych spółkach

Dodatkowe korzyści: Brak obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek zostanie ustalony na podstawie skalkulowanej dywidendy.

Kiedy należy zapłacić podatek?

Podatek CIT będzie należny w momencie: wyjścia spółki z systemu estońskiego lub w momencie szeroko rozumianej wypłaty zysku (lub przeznaczenia na pokrycie strat).

Korzyści dla Twojej firmy

Korzyści, jakie niesie ze sobą CIT estoński dla Twojej firmy to m.in.:

  • większa zdolność inwestycyjna,
  • poprawa produktywności,
  • poprawa innowacyjności,
  • oszczędzisz czas podczas rozliczeń podatkowych.

Idea CIT estońskiego

Idea ta narodziła się jeszcze w latach pięćdziesiątych poprzedniego wieku i została wdrożona najpierw w Chile, następnie w roku 2000 w Estonii a także w późniejszym terminie przez Gruzję i Łotwę. Podobne rozwiązania funkcjonują również w Niemczech, Węgrzech czy Austrii nosząc nazwę rezerwy inwestycyjnej.

Podstawowe założenia jednak zostają zachowane zarówno w Estonii jak i na Łotwie, czyli:

  • odroczenie momentu opodatkowania do czasu wypłaty dywidendy co oznacza, że zysk nie jest opodatkowany, dopóki pozostaje w spółce i podlega inwestowaniu,
  • uproszczenie rozliczeń podatkowych – brak konieczności prowadzenia ewidencji dla celów podatku dochodowego.

Można oczywiście dopatrzeć się różnic pomiędzy „oryginalnym” CIT estońskim a polskim rozwiązaniem. Założenia zostają te same, jednak w Polsce, wprowadzono warunki, które ograniczają możliwość korzystania z niego, czyli limit obrotu. System opodatkowania dochodów w Estonii  ma charakter powszechny  – dotyczy wszystkich spółek bez ograniczeń związany z obrotami.

Sprawdź, czy Ciebie to dotyczy?

Ministerstwo Finansów wprowadziło test online, na podstawie którego można samodzielnie ustalić, czy firma ma możliwość skorzystania z tego rozwiązania: https://www.podatki.gov.pl/estonski-cit/.

Masz pytania? Chcesz poznać szczegóły, na czym polega estoński CIT? Skontaktuj się z nami i upewnij się, czy możesz z niego skorzystać: biuro@vgd.eu.

Etykiety ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2