fbpx
Přejít na obsah

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim?

pracodawca zwalnia pracownika, drewniane figurki, pstrykniecie palcem, zwolnienie, zwolnienie lekarskie,

Czy pracodawca może zwolnić pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

Z zasady nie można zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Kodeks pracy chroni pracowników nieobecnych w pracy. Zaznaczmy, że mówimy  o nieobecności usprawiedliwionej.

Stosownie do art. Kodeksu Pracy: Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę  w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”.

 

Wyjątkowe sytuacje, kiedy pracodawca może zwolnić pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim

Jednakże istnieją sytuacje, kiedy pracodawca może zwolnić pracownika, kiedy jego nieobecność w pracy wydłuża się. Art. 53 KP zawiera informację, kiedy można zwolnić pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, bez wypowiedzenia:

  • pracodawca zatrudnia pracownika w okresie krótszym od 6 miesięcy, a on choruje dłużej niż 3 miesiące
  • kiedy okres nieobecności trwa dłużej od okresu pobierania: wynagrodzenia chorobowego, zasiłku oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące, z zaznaczeniem, że pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy.

 

Okres zasiłkowy wynosi odpowiednio: 182 dni a jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku gruźlicy lub ciąży, 270 dni. W praktyce dopiero po 9 miesiącach przebywania na zwolnieniu lekarskim (a w przypadku gruźlicy lub kobiety ciąży 12 miesięcy).

Jeśli jednak pracownik powróci do pracy po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego trwającego 3 miesiące, jest chroniony i nie można go zwolnić.

 

Pracodawca może wypowiedzieć umowę przed zakończeniem okresu zwolnienia lekarskiego

Pracownik nie jest chroniony w kilku przypadkach – jeśli w czasie zaistnienia poniższych sytuacji pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, pracodawca może wypowiedzieć umowę przed zakończeniem okresu zwolnienia lekarskiego. Wymienione sytuacje to takie, w których przypadku umowa jest rozwiązywana z powodu winy pracownika. Ma to miejsce w następujących okolicznościach:

  • Jeśli pracownik popełni przestępstwo w trakcie trwania zatrudnienia, gdy owe przestępstwo uniemożliwia dalsze zatrudnienie. Przestępstwo musi zostać potwierdzone prawomocnym wyrokiem lub być oczywiste.
  • Jeśli pracownik w sposób rażący naruszy podstawowe obowiązki pracownicze.
  • Jeśli pracownik z własnej winy utraci uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy.

 

Na koniec warto dodać, iż zwolnienie pracownika z powodu długiej nieobecności spowodowanej chorobą jest bardzo trudne, często kończy się sporem rozwiązywanym przez Sąd Pracy.

 

 

Autor: Katarzyna Szcześniak

Etykiety , , ,

Powrót do NEWSROOM

Nasza wizja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

VGD Group

Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.