Přejít na obsah

Dodatki świąteczne dla pracowników

Coraz więcej pracodawców decyduje się na przekazywanie swoim pracownikom różnego typu dodatków, w związku ze Świętami Bożego Narodzenia. Z reguły są to bony świąteczne, paczki lub po prostu pieniądze. Im więcej rodzajów tego typu gratisów, tym więcej pytań o ich oskładkowanie czy też opodatkowanie.

Wszelkie świadczenia mające pomóc pracownikom są głównie wypłacane z funduszy związków zawodowych lub z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Mogą być również finansowane ze środków obrotowych spółki. Jeśli chodzi o ZFŚS to są to środki gromadzone przez pracodawcę na oddzielnym koncie bankowym, przeznaczone na wspieranie pracowników do tego uprawnionych. Prowadzenie tego typu funduszu jest obowiązkowe dla jednostek budżetowych i samorządowych, a także dla wszystkich pracodawców, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają minimum 50 pracowników.

Pośród dodatków świątecznych możemy wyróżnić bony, które w związku z tym, że wymieniane są na towary bądź usługi, kiedyś zaliczane były do pomocy rzeczowej i tym samym zwolnione z opodatkowania w wysokości do 380 zł w roku podatkowym, o ile w całości były finansowane ze środków ZFŚS lub z funduszy związków zawodowych. W 2004 r. to się jednak zmieniło i bony nie są już traktowane jako świadczenia rzeczowe, co oznacza że pracodawca jest zmuszony odprowadzić za nie podatek. W związku z tą zmianą nie muszą już być one finansowane z funduszy ZFŚS czy też związków zawodowych. Jeśli zatem bony będą zakupione ze środków obrotowych spółki, wszyscy pracownicy mogą je otrzymać w jednakowej wartości.

Bony stanowią przychód pracownika w miesiącu ich otrzymania. Od wartości otrzymanych bonów należy odprowadzić podatek, w zależności od uzyskiwanych dochodów.

Jeśli chodzi o oskładkowanie bonów świątecznych, to jest to zależne od źródła ich finansowania. Dlatego bony świąteczne finansowane z ZFŚS są nieoskładkowane, natomiast te ze środków obrotowych firmy- stanowią podstawę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Co więcej, bony sponsorowane ze środków ZFŚS są zwolnione z oskładkowania niezależnie od ich wartości, w przypadku gdy stanowią pomoc socjalną i są przyznane zgodnie z regulaminem ZFŚS.

Bony świąteczne mogą być przyznawane również zleceniobiorcom, jeśli tak będzie stanowił regulamin ZFŚS. W takim przypadku zleceniobiorcy także korzystają ze zwolnienia z oskładkowania na takich samych zasadach jakie obowiązują pracowników.

Istotne jest, iż wszelkie świadczenia wypłacane pracownikowi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlegają w pełnym zakresie egzekucjom komorniczym. Tego typu świadczenia nie są traktowane na równi z wynagrodzeniem, dlatego też przy potrąceniach nie stosuje się żadnych ograniczeń wynikających z Kodeksu Pracy.

 

Etykiety

Powrót do NEWSROOM

Nasza wizja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

VGD Group

Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.