fbpx
Přejít na obsah

Od 2020 faktury do paragonów wyłącznie, gdy na paragonie umieszczony jest NIP nabywcy

mezczyzna w turkusowej koszulce podpisuje fakturę trzymając złoty długopis

Począwszy od 1 stycznia 2020 roku zmianie ulegają  przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów. Przedsiębiorcy będą mogli wystawić fakturę do paragonu wyłącznie, gdy sprzedawca umieści NIP nabywcy na paragonie.

W jakim czasie należy wystawić fakturę do paragonu?

Zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT podatnik ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu na żądanie klienta w terminie:

  • do 15. dnia kolejnego miesiąca – jeżeli żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty,
  • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Jeżeli klient zwróci się z żądaniem wystawienia faktury po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym miała miejsce dostawa towaru, wykonanie usługi bądź otrzymanie całości lub części zapłaty – przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania takiej faktury.

Obowiązek umieszczania NIP-u nabywcy na paragonie

Od 1 stycznia 2020 roku zostanie wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu sprzedaży zostanie wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

Sprzedawca nie będzie miał prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez kupującego w ustawowym terminie.

Kara za brak NIP-u nabywcy na paragonie

Jeżeli przedsiębiorca nie zastosuje się do nowych przepisów dotyczących wystawiania faktur do paragonów  i pomimo braku NIP-u nabywcy na paragonie wystawi fakturę, zostanie ukarany 100% sankcją. Oznacza to, że po stronie sprzedawcy powstanie dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynoszące 100% podatku VAT, który został wykazany na fakturze. W konsekwencji sprzedawca będzie zmuszony do odprowadzenia podwójnej kwoty podatku VAT należnego. W momencie gdy nabywca posłuży się fakturą wystawioną do paragonu, który nie zawierał jego NIP-u, również musi liczyć się z karą sankcji 100%.

Obowiązek umieszczania NIP-u nabywcy na paragonie pozwoli uniknąć nadużyć

Obowiązek umieszczania NIP-u nabywcy na paragonie wiąże się z występującymi w obrocie gospodarczym nadużyciami w zakresie wystawiania faktur. Nowe brzmienie art. 106b ustawy o VAT ma wyeliminować sytuacje, w których na podstawie zebranych paragonów od innych podmiotów firmy zwracają się z żądaniem wystawienia faktur chociaż tak naprawdę nie dokonywano takich transakcji. Po otrzymaniu faktury nieuczciwi przedsiębiorcy na jej podstawie odliczają podatek VAT oraz pomniejszają wysokość podatku PIT, zaniżając tym samym zobowiązania podatkowe z tytułu VAT i PIT.

Podsumowując, wprowadzenie obowiązkowego umieszczania NIP-u nabywcy na paragonie spowoduje, że paragony, które nie będą zawierać wymaganych danych, staną się bezużyteczne.  Po wejściu nowych przepisów w życie sprzedawca, nie chcąc narazić się na 100 % sankcję , nie będzie wystawiał faktur do paragonów, na których nie został zamieszczony NIP nabywcy. Jest to narzędzie mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz wyeliminowanie celowego zaniżania zobowiązań podatkowych przez nabywców.

Autor: Martyna Gałązka

Etykiety , ,

Powrót do NEWSROOM

Nasza wizja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

VGD Group

Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.