Menu
Site Selector

Zmiany w umowach zlecenie!

19sty

Od 1 stycznia bieżącego roku została wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o świadczenie usług. Nowe przepisy zwiększają obowiązki dla pracodawców w postaci ewidencjonowania przepracowanego czasu pracy. Za niestosowanie się do przepisów, grożą sankcje.

Od 2017r. została wprowadzona minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł dla wszystkich zleceniobiorców i pracujących na podstawie umowy o świadczenie usług. Wynagrodzenie w umowach musi być tak określane, by minimalna stawka godzinowa za pracę nie była niższa, niż minimalna stawka wynikająca z ustawy. Zmiany odnoszą się zarówno do umów zawieranych od 1 stycznia 2017r. jak i tych trwających w tej dacie.

Jeśli stawka godzinowa jest niższa niż minimalna, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wyrównania. Zmiany zakładają również coroczną waloryzację stawki godzinowej. Zastosowanie niższego wynagrodzenia, grozi karą od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Ustawodawca wprowadził również obowiązek ewidencjonowania czasu pracy poprzez ustalenie w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania pracy na umowie zlecenie, a także obowiązkowe przechowywanie dokumentacji przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Powyższe regulacje nie dotyczą umów agencyjnych, umów dot. usług opiekuńczych itp.