Menu
Site Selector

Płace

Usługi

Profesjonalny dział kadr i płac to udogodnienie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Nieustanne zmiany w przepisach prawa pracy powodują niejasności w ich interpretacji i zastosowaniu. VGD pozbawia swoich klientów problemów tego typu.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

  • kompletne przygotowywanie płac, z uwzględnieniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wszystko zgodnie w wymaganiami klienta;
  • przesyłanie pasków wynagrodzeń w "tajnych" kopertach;
  • przygotowywanie płatności i przelewów do banków, dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
  • przygotowywanie wynagrodzeń do księgowania;
  • przelewy wynagrodzeń netto na konta pracowników;
  • konsulatcje z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i emerytalnych;
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej i kontakty z odpowiednimi instytucjami;
  • raporty dla zarządzających;
  • absolutną poufność i wysoki standard bezpieczeństwa w zakresie przechowywania danych osobowych.