Menu
Site Selector

Księgowość

Usługi

VGD jest gotowe doradzać i pomagać w prowadzeniu Twojej księgowości, a także nadzorować poprawność stosowania przepisów.

Świadczymy pełen zakres usług w ramach księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach działalności. Obsługujemy księgowo zarówno podmioty polskie, jak i spółki z kapitałem zagranicznym, a także przedstawicielstwa międzynarodowych korporacji.

Nasze usługi obejmują:

  • prowadzenie pełnej księgowości, łącznie z obowiązującymi przepisami VAT;
  • prowadzenie wewnętrznej księgowości;
  • przygotowywanie wewnętrznych i zewnętrznych raportów;
  • przygotowywanie standardowych i zleconych raportów księgowych;
  • zamknięcia okresowe i zestawienia końcowe;
  • zakładanie kont analitycznych;
  • przygotowywanie budżetów;
  • asystowanie przy tworzeniu biznesplanu.