Menu
Site Selector

DATAPRO

Usługi

W ramach współpracy, możemy zaproponować usługi audytu informatycznego, a także możliwość zarządzania projektami.

 Audyt informatyczny zapewnia przedsiębiorstwu ciągłość pracy oraz bezpieczeństwo danych. Zakres tej usługi obejmuje:

 • inwentaryzację zasobów;
 • mapę organizacyjną;
 • procedury bezpieczeństwa;
 • analizę ryzyka informatycznego;
 • audyt procedur (ISO, ITIL, COBIT);
 • analiza procesów biznesowych.

Zarządzanie projektami to usługa, której celem jest wprowadzenie oragnizacji na wyższy etap rozwoju biznesowego w sposób bezpieczny i kontrolowany. Zakres tej usługi obejmuje:

 • zarządzanie ryzykiem i zmianą;
 • rozwiązywanie zagadnień krytycznych w projektach;
 • tworzenie procedur zarządzania projektami;
 • zarządzanie dokumentacją projektową;
 • raportowanie postępu prac w projekcie;
 • koordynacja prac i harmonogramu projektu;
 • wsparcie metodyczne przygotowania i realizacji projektów;
 • wdrożenie metodyki zarządzania projektami.