Menu
Site Selector

Audyt

Usługi

Badanie sprawozdań finansowych - efektywna komunikacja i bieżące wsparcie Klienta.

Świadczymy usługi w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych, w szczególności:

  • Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości;
  • Badanie raportów grupowych oraz sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z wymogami innych standardów rachunkowości (np. MSSF UE, German GAAP);
  • Przegląd sprawozdań finansowych;
  • Przygotowanie sprawozdań dla celów konsolidacji zagranicznych grup kapitałowych;
  • Doradztwo z zakresu rachunkowości.

Osoby nadzorujące i uczestniczące w badaniach i przeglądach sprawozdań finansowych to wyłącznie biegli rewidenci, posiadający wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych firmach doradczych.

Doświadczenie i wiedza w zakresie rachunkowości, podatków i rewizji finansowej jest gwarancją najwyższej jakości usług oferowanych przez VGD.